Zastupitelé města na čtvrtečním veřejném zasedání schválili rozpočet pro letošní rok jako vyrovnaný ve výši 37 milionů 240 tisíc korun.

Investice v Sobotce poslední roky blokují dvě významné akce, a to plynofikace a kanalizace. Letos bude zadáno zpracování projektové dokumentace na III. etapu kanalizace a pátou etapu plynofikace.
Město se dále zaměří na úpravy povrchů komunikací, kam bude uvolněn jeden milion korun, přes šest set tisíc korun pokryje údržbu a úpravu komunikací v přilehlých obcích.

Zámek Humprecht si vyžádá na opravy a provoz 1,5 milionu korun. Pod zámkem v sousedství hasičské zbrojnice má v letošním roce vzniknout sběrný dvůr, na projekt je určeno 150 tisíc korun. Sběr a svoz komunálního odpadu radnice dotuje téměř dvěma miliony korun, což je nemalé vydání z rozpočtu, tak jako splátky úvěru a úroku na výstavbu kanalizace a ČOV (3,128 mil. korun), splátky na dům s pečovatelskou službou „zeštíhlí“ rozpočet o 1,554 milionu korun. Provoz tohoto zařízení pak musí město podpořit milionem korun.

Příspěvkové organizace potřebují na svůj provoz tyto částky: základní škola 2,2 mil. korun, mateřská 850 tisíc korun, školní jídelna 500 tisíc korun a středisko městské kultury 2,15 milionu korun. Pořízení plynového kotle v budově městského úřadu bude stát půl milionu.

Obavy starosty

Starosta Stanislav Tlášek říká: „Letos šetříme peníze, abychom mohli financovat plynofikaci a budování kanalizace. Připravujeme energetické audity pro mateřskou školu a zdravotnické středisko, abychom mohli zažádat o dotace na zateplení. Obavy máme z toho, abychom se nestali plátci DPH, od čehož jsme osvobozeni.

Pro obce jsou nyní nastaveny nové podmínky, do příjmu je zahrnut i zisk z pronájmu městského majetku, a jestliže přesáhneme částku jeden milion, jsme tam. Znamenalo by to přepracování rozpočtu a značně by nám to zkomplikovalo hospodaření města.“