Pozastaven byl odběr veškerého nadměrného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu, vč. elektrospotřebičů. Do otevření nového sběrného dvora, tedy do srpna, mají obyvatelé Sobotky možnost odvézt zmíněný odpad na nejbližší skládku Popovice - Libec u Jičína.

Jak nás informoval starosta Stanislav Tlášek, práce probíhají podle harmonogramu, v tomto týdnu se bude pokládat živičný povrch. Nic nebrání tomu, aby stavba byla ukončena v průběhu letošního července. Celková výše investice je 13 mil. Kč, město uhradí ze svého rozpočtu 2 miliony. Radnice už také jmenovala vedoucího Technického střediska a sběrného dvora. Funkci bude zastávat Milan Tomsa.

Z aktualit: ve čtvrtek od 18 hodin se ve velkém sále spořitelny koná veřejné zasedání zastupitelstva. Na programu je rozpočtové opatření, majetkové záležitosti, informace starosty a místostarosty. ⋌(kov)