Při té příležitosti byla připravena výstava o historii obce. K nahlédnutí byly a jsou stále pamětní knihy obce a všech místních spolků.

Vše je doplněno dobovými fotografiemi a listinami. Pro nečekaný zájem obyvatel je výstava prodloužena až do 24. dubna, informace na tel. 728 400 761. Vladimír Pižl, Sekeřice