Na její vystoupení jí škola propůjčila tělocvičnu, kam se přemístila celá třída mateřské školy i základní školy. Děti viděly na vlastní oči poštolku, puštíka, sovu pálenou, krkavce, výra a dokonce i orla.

Ukázky byly doplněny zajímavým a dětem přiměřeným výkladem o životě dravců. Děti si je mohly zblízka prohlédnout, ale i podržet na ruce a pohladit pod krkem.

I toto je například výhoda malých škol - na velkých a hlučných školách je podobné vystoupení nemyslitelné. Alena Hančová