V prvé řadě je to oprava kampeličky z třicátých let. Kamenná budova se nachází v centru a v současnosti v ní funguje pošta, knihovna a ordinace lékaře.

 Podle Zdeňky Brixové jde o zajímavý objekt, který si zaslouží opravy. Po renovaci by měly ke kampeličce přibýt nové ordinace pro praktického a dětského lékaře, které jsou naprojektovány do přízemí pro lepší dostupnost. Uvnitř zrekonstruovaného domu má vzniknout zázemí pro mládežnické kluby a jedna zasedací síň.

 „Máme projektovou dokumentaci, je zažádáno o stavební povolení a letos budeme usilovat o dotaci,“ říká starostka obce.

 V současnosti Radim splácí jediný úvěr, a to ve výši 4,5 milionu korun, který čerpala při stavbě jedenácti bytů pro místní občany.

 Investuje se i jinde. Vloni zde byla dokončena rekonstrukce požární nádrže a oprava budovy radnice.

 “Zatékalo nám střechou, prostory se nedaly vytopit, okna nedoléhala, navíc jsme potřebovali místo pro Czech Point,“ vysvětluje starostka důvod investice hrazené z padesáti procent z Programu obnovy venkova. Zbylých 461 tisíc korun (50% nákladů) uhradila obec. Za zmíněné finanční prostředky se podařilo vyměnit okna i dveře, opravit střechu, zateplit strop, položit novou podlahovou krytinu a z bývalého skladu vytvořit pracoviště Czech Point.

 S výsledkem je šéfka obce spokojena. Ještě nám připomíná, že radnice vložila peníze do oprav v mateřské škole, kde byly za dvě stě tisíc korun renovovány toalety včetně umýváren.