Ten se koná v neděli, která je nejblíže 12. březnu, svátku svatého Řehoře. Podle pranostiky: „Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře…“.

Březen je období, kdy se příroda začíná probouzet ze zimního spánku. I žáby se probouzejí a putují na místa, kde se budou rozmnožovat.
Žabí běh je pohyb s odhadem času nebo - li proti času. Běžet, jít, skákat či jinak se pohybovat po vyznačené trase může každý s tím, že si dopředu odhadne čas, v jakém trasu překoná. Vítězí ten, kdo se nejpřesněji trefí do odhadu.

Letos připadlo datum konání na 13. března. Novinkou bylo hodnocení možné účasti v žabím převleku nebo s žabími doplňky.

Panovalo hezké polojasné počasí, teplota vzduchu se pohybovala kolem 13°C a tak se daly očekávat výkony s malými časovými rozdíly oproti odhadům.

Ještě před samotným startem bylo zahájení a pak protažení pod vedením žáby předcvičovatelky. Krátce po jedenácté hodině běh odstartovala žába startérka a 20 účastníků závodu, jedna žába v podobě žabího doplňku a jeden pes se vydali na trať.

Kratší trasu překonalo 10 účastníků. Trasa vedla po lesní cestě značené žlutou turistickou značkou směrem k Lepařovu památníku, kde na kraji silnice byla obrátka. Délka trasy byla 1580 metrů, převýšení 15 m.

Na delší trasu se vydalo také 10 účastníků. Začátek byl shodný jako u kratší trasy, od Lepařova památníku se dále pokračovalo po silnici do Pařezské Lhoty, kde se odbočilo vpravo po zeleně značené cestě. Naskýtal se výhled na Trosky a posléze, když cesta klesala, na Kozákov a část Ještědsko-kozákovského hřbetu.

Na rozcestí Hvozdec se odbočovalo vpravo nahoru po modré, pokračovalo se kolem rybníku „Žabák“ a po blátivé cestě až k silnici vedoucí do Jinolic. Po ní krátce dolů a odbočilo se na lesní, místy nerovnou či kamenitou cestu vedoucí k Lepařovým tůním. Dále vlevo dolů po lesní cestě se zbytky ledu až na okraj Oborských luk. Po modré značce se odbočilo vpravo a po blátivé cestě náročným stoupáním se po 6840 metrech a celkovém převýšení 150 dostali účastníci do cíle.

Bonbon

Žabí běh je zařazen do poháru BONBON (Běžecký oddíl neambiciózních běžců), závodu se zúčastnilo 8 členů tohoto oddílu.
Žabí běh je součástí dlouhodobého projektu „Obojživelník a plaz roku“ a letos se poprvé konal v rámci projektu „OPAL“, který je finančně podpořen SFŽP a MŽP a byl také spolufinancován z projektu Kapaka 21. Svátek sv. Řehoře uvítali Žabím během i partneři projektu Opal v Jindřichově Hradci a v Ostravě.

Účastníci se před vyhlášením výsledků v průběhu prezentace s promítáním dozvěděli informace o letošním obojživelníkovi a plazovi roku, jak jim pomoci a jak je chránit.

Medaile se žábou a diplomy získali první tři. Na kratší trase nejmenšího rozdílu v odhadu a běžeckém čase a tím pádem vítězství dosáhl Jakub Ježek, rozdíl činil pouhých 12 vteřin. Na druhém místě byl Šimon Hak (rozdíl 25 vteřin) a na třetím Bedřich Hak (2 minuty 51 vteřin).

Na delší trase byl první Miloš Němec (rozdíl 19 vteřin), druhý Jan Omasta (28 vteřin) a třetí Roman Kopřiva (52 vteřin). Ocenění za absolvování Žabího běhu s žábou (žabím doplňkem) získala Tereza Kyselová. Nejmladším účastníkem byl Jan Šandera.

Výsledky a obrázky z Žabího běhu jsou na www.bonbon.hustej.net, www.terminovka.cz a www.behy.cz, kde najdete i propozice k dalšímu Žabímu běhu na Prachově, který se koná 23. října 2011.⋌ (mš)