Tuto neděli v 10 hodin dopoledne se v centru Prachovských skal - v Císařské chodbě koná slavnostní otevření nově zrekonstruované naučné stezky.
Členové základní organizace Českého svazu ochránců přírody Prachovské skály vybudovali naučnou stezku v chráněném území již r. 1997. Protože však postupem času zastarala a neplnila dostatečně dobře svoji funkci, rozhodli se zrealizovat její kompletní rekonstrukci.

Stezka má tak nyní zcela novou, atraktivní a přitom přírodě blízkou podobu. Lokalizace zastavení a jejich tematika však zůstala zachována. Návštěvníci Prachovských skal se tak dozví informace například o zoologii, botanice, geologii, horolezectví, ale třeba i historii rodu Schliků či dalších tématech.

Informační panely jsou rozmístěny jak v centrální části, tak v okrajových oblastech skal, přičemž velkou výhodou stezky je to, že směr prohlídky si volí každý návštěvník dle vlastního uvážení. Stejně tak se může rozhodnout, zda naučnou stezku projde celou za jeden den, nebo zda si její prohlídku rozdělí do dvou či více návštěv. Kompletní prohlídku doporučujeme zejména návštěvníkům, kteří přijíždí do skal zdaleka a počítají s celodenní návštěvou. Jičíňáci a obyvatelé z blízkého okolí jistě naopak rádi využijí možnosti projít si naučnou stezku po částech, například jen v rámci podvečerní vycházky do Prachovských skal.

K naučné stezce je možné zakoupit průvodce s mapou skal, a to jak na pokladnách u vstupů do skal, tak v informačních střediscích či v Rumcajsově ševcovně. Základní organizace ČSOP Prachovské skály nyní navíc připravuje komentované prohlídky s odborným výkladem.

Členové ČSOP doufají, že novou naučnou stezku uvítají s radostí nejen turisté, ale i místní obyvatelé, z nichž někteří vzniku stezky také napomohli, za což jim patří velký dík. ⋌Jiří Krupka, předseda ZO ČSOP Prachovské skály