Soutěž byla zaměřena na získávání a ověřování poznatků o přírodě a regionální historii a probíhala v rámci projektu Opal, vytvořeného za finanční podpory SFŽP a MŽP.

Z 200 vydaných soutěžních listů postoupilo do užšího výběru 55, vylosováno bylo 10 účastníků. Za svoje správné a vtipné odpovědi dostanou pamětní list a drobné ceny Adam Bírovec, Jindřiška Červenková, Lucie Fidrhelová, Eliška Jelínková, Jan Karola, Lenka Kodešová, Barbora Minaříková, manželé Pyšovi, Filip Trhlík, Lea Venclová.

Muzeum přírody Český ráj spolu s pořadateli jednotlivých závodů zároveń připravuje 1. ročník regionálního běžeckého poháru „Běžec Jičínské kotliny“ (BEJK). Je to pohár, ve kterém hobík může předstihnout výkonnostního běžce, u převážné většiny závodů jsou vypsány i dětské kategorie, v rámci jednotlivých závodů se udělují speciální ceny. Vyhlášení výsledků poháru proběhne při finále v Butovsi.

Závody zařazené do 1. ročníku jsou 23. října Žabí běh, Prachov
28. října Železnický kros, Železnice
11. března 2012 Žabí běh, Prachov
1. května 2012 Železňák – Cidliňák, Železnice
30. června 2012 – Běh lužanskými hvozdy, Lužany
červenec 2012 Butovský kros, Butoves

Aktuality sledujte na www.behy.cz, bližší informace na: m.sandera@seznam.cz nebo na mobilu 731 060 253.
⋌Muzeum přírody Český ráj