Osm mladých lidí se rozhodlo věnovat dva týdny ze svých prázdnin dobrovolnické činnosti v Prachovských skalách. Jejich práce přispěje k udržení a posílení výskytu čolků, skokana štíhlého a ropuchy obecné.

Volný čas tráví exkurzemi, výlety a poznáváním okolní přírody v CHKO Český ráj a Prachovských skal.
„Krom toho se také seznámí s českou kulturou a s kulturou zemí, odkud pocházejí ostatní účastníci. Cílem projektu je také bourání předsudků a posilování mezinárodního porozumění a spolupráce,“ uvedla vedoucí projektu Alexandra Mateásková.

Akce je spoluorganizována Muzeem přírody Český ráj, které se zaměřuje na osvětovou a vzdělávací činnost pro děti i dospělé. Po celý rok jsou pořádány exkurze, přednášky a další akce, které seznamují širokou veřejnost s problematikou ochrany přírody.

INEX, pod jehož záštitou studenti pracují, je nezisková organizace, která funguje již od roku 1991. Přijímá zahraniční dobrovolníky na krátkodobé i dlouhodobé projekty u nás, ale stejně tak umožňuje i našim vycestovat za dobrovolnictvím do zahraničí.