Na besedu se starostou Martinem Pušem přišlo v Popovicích přibližně padesát občanů. První muž radnice jim představil velitele městských strážníků a zástupce Technických služeb města Jičína.

Občané měli mnoho různých dotazů, ale nejvíce diskutovali o právě dokončované cyklostezce z Jičína do Popovic, která má zajistit bezpečnou chůzi obyvatelům i jízdu cyklistům.

Pokračování stezky

Stezka by měla dále pokračovat do Popovic nebo alespoň do jejich centra. Celkové náklady na tuto stezku byly asi čtyři miliony korun. Přibližně třicet procent z této částky činily dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury.

Starosta informoval občany o pokračování výstavby kanalizace, která bude pokračovat do středu obce. Záležitostí příštího roku je i cesta vedoucí ke hřišti, kterou je nutno opravit. Občané by také rádi využívali místní školu, která je obecním majetkem, ke svým aktivitám ať už sportovním nebo kulturním.

„Město se samozřejmě nebrání tomu, aby občané Popovic tento objekt využívali více pro sebe. Je ale třeba si uvědomit, že energie i údržba objektu něco stojí, a o to se bude muset někdo starat,“ řekl starosta.

Další problematikou je fungování průmyslové zóny, ve které se nachází cihelna. Město přislíbilo občanům pomoc, ovšem zatím není jisté, jestli je z této situace vůbec nějaké východisko.

Osadní výbor obce připravuje na 12. prosince vánoční koncert v místním kostele, ve fázi přípravy je i vánoční turnaj ve stolním tenise ve škole a 17. ledna bude tradiční obecní ples v nedaleké Butovsi.
Další setkání podobné tomuto proběhlo ve středu 19. listopadu v Robousích. Veronika Odvárková