Grafický manuál je spojen s novým jednotným image turisticky významné oblasti Podkrkonoší. S novým vzhledem se setkáte nejen v tiskovinách, ale především také v propagaci a při prezentaci území. Doufáme, že se bude líbit!

Z důvodu rajonizace Královéhradeckého kraje dostává turisticky významné území Podkrkonoší novou moderní tvář. Od realizace si slibujeme snazší lokalizaci našeho území turistou, a také je zde snaha zaujmout širokou veřejnost v rámci cestovního ruchu a následné zvýšení návštěvnosti v naší oblasti.

Grafický manuál Podkrkonoší vznikl v rámci projektu Propagace Podkrkonoší, financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, jehož realizace probíhá v letech 2011 – 2013. Projekt byl také vybrán jako pilotní v projektu PAAK Centra evropského projektování a.s., kdy mu je poskytována asistence při administraci a realizaci projektu.

Grafický manuál Podkrkonoší byl vypracován českým grafikem panem Štěpánem Malovcem. Logo můžeme chápat jako symbol pro krajinu s krásnou přírodou bohatou na floru i faunu. Barevně vystihuje oblast, kde se střídá čtvero ročních období, nebo území, které je bohaté na travní zeleň, průzračnou modrou vodu a jasné nebe, sluneční zlatý svit a na červeně a hnědě zbarvenou zem. Je mnoho způsobů, jak v logu nalézt hlubší skrytý význam, každý si ten svůj způsob jistě najde. ⋌(tz)