Tím byla obec Trotina, která leží nedaleko městečka Miletín a kterou protéká stejnojmenná říčka Trotina.

S obecními zastupiteli obce Trotina sdružení již několik měsíců spolupracovalo a vypomáhalo při tvorbě informační tabule.

Při hlasování byla obec jednomyslně přijata. Doufáme, že pro obec bude členství ve sdružení přínosným. Sdružení zajišťuje propagaci a prezentaci území, vytváří projekty pro rozvoj území, jako jsou například tvorba naučných stezek, cyklotras, odpočinkových míst, tiskovin, akcí atd. V neposlední řadě také vypomáhá při hledání vhodných dotačních titulů.

Po přijetí obce Trotina sdružuje Podzvičinsko celkem 38 obcí, měst a městysů a dva právnické subjekty.
DM Podzvičinsko