Co čeká sdružení Podzvičinsko v roce 2012?

V tomto roce bude pokračovat realizace projektů Propagace Podkrkonoší (ROP NUTS II Severovýchod) a s tím spojené aktivity. Můžeme se těšit na nové tiskoviny v podobě Tipy na výlety ze šesti lokalit, Ovocná stezka, Naučná stezka Karla Jaromíra Erbena, Podkrkonošský maraton, Tipy na výlety pro seniory a hendikepované atd.

Pro nadcházející prezentační akce jsou připraveny nové webové stránky www.podkrko nosi.cz a mobilní expozice.

Monitoring oblasti bude mj. probíhat i prostřednictvím projektu studie Po stopách pískovce Podkrkonoším (KHK). Dalšími plánovanými projekty na vybudování naučných stezek jsou: NS Putování za zlatem a větrnými mlýny, Pokračování naučné stezky K. J. Erbena, naučná stezka Zdobín, Cesta kamene ad. Uvažuje se o pokračování provozu cyklobusů – spolu se SMO Krkonoše.

V rámci propagace území Podkrkonoší se můžeme těšit na elektronický Kalendář akcí a elektronické webové letáky, které propagují zajímavá místa v Podkrkonoší. Prezentace našeho území proběhne na veletrzích v Praze (Holiday World), v Brně (Regiontour) a v Hradci Králové (Infotour).
Na zajímavé články o Podkrkonoší se můžeme těšit v časopise Krásy Česka, Krkonošská sezona, Jičínský deník ad.

I nadále bude pokračovat vydávání elektronického čtvrtletníku Podzvičinský drak, jehož další číslo vychází již v lednu.
Přejeme všem šťastný vstup do nového roku!
⋌DM Podzvičinsko