Kromě nabídky cestovního ruchu zde bylo možné zhlédnout 6. ročník Top Gastro a nově i Golf Show.

Ve stánku Královéhradeckého kraje, který pro letošní rok nese téma Voda a vodní turistika, bylo mj. možné nalézt i zastoupení území Podkrkonoší.  Na stánku Podkrkonoší mohli návštěvníci obdržet propagační materiály o celém území, sdružení Podzvičinsko prezentovalo oblast spolu s městem Hořice a Revitalizací Kuks o.p.s.

Zpestřením nejen pro návštěvníky veletrhu byla přítomnost regionálních produktů pod ochrannou značkou PODKRKONOŠÍ Regionální produkt®. Tu zastupovaly hořické trubičky, pivo Tambor, preclíky z Lázní Bělohradu, keramika z Hořic nebo pravý mošt z Podkrkonoší.
Dle statistik pořadatele INCHEBA EXPO Praha navštívilo letošní pražský veletrh celkem přes 32 000 účastníků, tj. větší účast než na brněnském veletrhu Regiontour v lednu. I přes mrazivé počasí a stupně spadlé hluboko pod nulou jsme spatřovali značný zájem o území i produkty z Podkrkonoší, což nás velice potěšilo. Na další setkání se budeme těšit na veletrhu Infotour Hradec Králové ve dnech 16. – 17. března.⋌DM Podzvičinsko