Workshop pořádala společnost Revitalizace KUKS o. p. s. v rámci prezentačních a propagačních aktivit projektu „Vzdělávací krajina Kuks“.

Celodenní workshop byl zaměřen na vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. Přednášející seznámili posluchače s příklady podpory a rozvoje cestovního ruchu, s projekty vysokých škol a s tvorbou produktů v cestovním ruchu.

V řadě zajímavých prezentací vystoupilo i sdružení Podzvičinsko s přednáškou na téma Podkrkonoší a jeho vzdělávací potenciál.
Pro sdružení Podzvičinsko byl workshop dalším přínosným prvkem ve vzdělávání, zdrojem nových informací a důležitým setkáním.
Kateřina Karešová