Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova a zároveň jde o příležitost ukázat pestrost života mimo město. Do letošního ročníku soutěže se v Královéhradeckém kraji přihlásilo rekordně 32 obcí.

Mezi 29. květnem a 13. červnem proběhne návštěva jednotlivých obcí přihlášených do krajského kola Vesnice roku 2008 hodnotitelskou komisí. Účastníci soutěže mohou získat ocenění ve formě diplomu a jedné ze stuh: Zlatá stuha - pro vítěze krajského kola, Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí, Modrá stuha - za péči o společenský život v obci, Bílá stuha - za činnost mládeže, Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Mikroregion Podchlumí se může pyšnit 6 obcemi - Konecchlumí, Kovač, Jeřice, Holovousy, Vrbice a Bílsko u Hořic, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku 2008. Obce Holovousy a Vrbice jsou v této soutěži zkušení - ostřílení soutěžící, kteří v minulých letech získali již některá ocenění. Obec Holovousy se může chlubit Bílou, Zelenou, Oranžovou stuhou a obec Vrbice Modrou stuhou. Zbylé obce jdou do soutěže poprvé. Zkušenosti a dojmy ze soutěže budou teprve získávat.

„Za poslední roky se v obcích udělala řada úprav od oprav chodníků, vybavení mobiliářem a zelení až po zvelebnění návsí a rozvoj společenského života. Obce ukážou nejenom místní úspěchy, ale i mikroregionální,“ uvedla Mgr. Martina Berdychová, předsedkyně svazku obcí MR Podchlumí.
Z okresu Jičín se letos přihlásilo do soutěže deset obcí, což je nejvíce v historii soutěže. Vedle obcí Podchlumí budou o titul Vesnice roku 2008 usilovat dále obec Bukvice, Dětenice, Libuň a město Miletín. IC Holovousy