Dotace činila 500 tisíc korun na projekt „Vybavení veřejných prostranství Podchlumí mobiliářem a zelení“ a byla byla rozdělena mezi deset obcí (Bílsko u Hořic, Podhorní Újezd a Vojice, Nevratice, Vrbice, Sukorady, Sobčice, Petrovičky, Třtěnice, Chomutice, Lískovice).


V rámci projektu byly provedeny zahradnické úpravy a výsadba zeleně na veřejných prostranstvích v obcích Bílsko u Hořic, Nevratice, Sukorady a Vrbice. Dále obce Petrovičky, Sobčice, Podhorní Újezd a Vojice byly vybaveny novou autobusovou zastávkou. V obcích Nevratice, Podhorní Újezd a Vojice, Lískovice bylo pořízeno nové dětské hřiště/herní prvky na hřiště.

Obec Bílsko u Hořic byla vybavena novým party-stanem, lavicemi a stoly na pořádání kulturních a sportovních akcí. Obce Chomutice, Vrbice, Nevratice a Třtěnice si z Programu obnovy venkova KHK pořídily nové kamenné lavičky. Je to zatím nejvyšší dotace, kterou obce Podchlumí z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje obdržely.

I v tomto roce mikroregion Podchlumí podal žádost do Programu obnovy venkova KHK na projekt „Vybavení Podchlumí mobiliářem a zelení“. Zdali budeme úspěšní či ne, dozvíme se na přelomu měsíců března a dubna.

Dále na začátku roku 2008 proběhly v mikroregionu personální změny. Dne 24. ledna se konalo shromáždění starostů mikroregionu Podchlumí v Lískovicích. Pan František Kozel, který již není starostou ani zastupitelem obce Rašín, rezignoval na funkci předsedy. Novou předsedkyní mikroregionu Podchlumí se stala paní Martina Berdychová - starostka Holovous.

V roce 2007 se Podchlumí rozšířilo o čtyři nové obce – Vysoké Veselí, Žeretice, Volanice a Butoves. Nyní je sdruženo v dobrovolném svazku 27 obcí. Petra Václavíková, IC Holovousy