Tento projekt realizuje MAS Podchlumí o.s. s dalšími třemi partnerskými MAS, kterými jsou MAS Nad Orlicí, MAS České středohoří a MAS Strážnicko. Účelem tohoto setkání bylo projednat právě probíhající projekt spolupráce, předat si zkušenosti a poznat tradice v partnerském regionu.

Program byl opravdu nabitý. Po příjezdu proběhlo rokování koordinačních skupin projektu jednotlivých MAS. Večer jsme navštívili vinný sklípek, kde jsme ochutnali nespočet tradičních odrůd vín. Druhý den na nás čekala malá exkurze po projektech na Strážnicku – projekt Pěstitelská pálenice ČZS Strážnice, vrch Žerotín – Hotařská búda, vrch Travičná – rozhledna s expozicí, salaš Travičná – ekoturistika, místní výrobky. Dále jsme poznávali tradiční odrůdy ovocných stromů na Strážnicku (oskeruše, mišpule, dříny) a dokonce jsme v rámci projektu spolupráce jeden stromek „Partnerství“ oskeruše zasadili.

Dále jsme se zúčastnili tradiční akce „Slavnosti oskeruší“ v obci Tvarožná Lhota, kde jsme mohli ochutnat pálenku a moučníky připravené z plodů oskeruší.

Na programu byly též přednášky a prezentace jednotlivých členů MAS o tradičních odrůdách ovoce a zeleniny ve svém regionu. Za MAS Podchlumí o.s. vystoupil Bedřich Plíšek z obce Vinice, který hovořil o ekologickém pěstování ovoce. Jeho přednáška měla velký úspěch.

Dále proběhly semináře s experty na téma záchrana tradičních odrůd ovoce – postup záchrany genofondu, sušené bio-ovoce, praxe apod. S koncem Slavností oskeruší skončila i naše exkurze do partnerské MAS Strážnicko. Na začátku října tohoto roku přijedou na oplátku naši přátelé z partnerských MAS „k nám“ do Podchlumí na Slavnosti holovouských malináčů. Budeme se snažit, abychom byli stejně tak dobrými hostiteli, jako byli naši partneři z MAS Strážnicko. Tereza Peterová, manažerka MAS Podchlumí o.s.