Při bližším prozkoumání se zjistilo, že většinu obsahu tvoří dlouho pohřešované knihy různých peckovských spolků. Z hlediska jejich významu pro historii městečka můžeme říct, že byl na půdě záložny nalezen opravdový poklad. Leckteré zápisy totiž autentickým způsobem přibližují dobu před rokem 1918, tj. před založením obecní kroniky - a tak ji do jisté míry suplují. Máme tedy šanci doplnit několik bílých míst v naší historii.

Co konkrétně krabice obsahovala? Především Knihy zápisů ochotnického divadelního spolku Tyl, psané souvisle od roku 1881 do roku 1969. Předloňskou výstavu týkající se dějin ochotnického divadla v Pecce bychom tedy mohli obohatit o několik zajímavých podrobností: díky nalezeným ochotnickým zápisům se potvrdilo, že divadlo na Pecce se příležitostně hrálo už od roku 1843, dále se dozvídáme, že po roce 1918 spolek Tyl špatně zvládal boj s konkurencí, takže za první republiky existoval jen formálně, a také že hrát divadlo nebylo ani před sto lety zdaleka tak idylické, jak bychom si představovali.

Další ucelený historický materiál poskytují Knihy zápisů Tělocvičné jednoty Sokol od roku 1900 do roku 1953. Sokolové byli spolkem velmi aktivním a disciplinovaným, takže zápisy v knihách jsou pečlivě vedené.

Zázemí

Zároveň se jednota oproti jiným spolkům vyznačovala jistým podnikatelským talentem. Během několika let si vytvořila slušné materiální zázemí, a tak mohla podnikat i odvážné investiční akce, jako bylo vybudování veřejné plovárny na rybníku Prachovník nebo získání kinematografické licence a provozování Bia Sokol v hostinci Pod Hradem (už od roku 1922).

Sokolové si rovněž vedli pečlivou evidenci svých členů, čímž pro Pecku zachovali zajímavé demografické údaje.

Kusejší informace podávají pokladní knihy Klubu československých turistů z první republiky, pokladní deník Mládeneckého spolku Harant (vznikl v roce 1896) a stručná informace o Vlasteneckém spolku Vlasta z Bělé.

Všechny knihy byly označeny razítkem a evidenčním číslem původního hradního archivu, který pod vedením Františka Poslta fungoval ještě v 60. letech. Logicky tedy byly převezeny zpět na hrad, kde zůstanou až do září tohoto roku. Několik knih bude vystaveno v expozici věnované dějinám Pecky, většinu si však zájemci budou mít (po předchozí domluvě) možnost prohlédnout přímo v hradní studovně.

V září budou spolkové knihy převezeny do Státního okresního archivu v Jičíně a v peckovských sbírkách tedy zůstanou pouze kopie některých z nich. Věra Kociánová