Zhruba na počátku našeho milénia se rozhodlo vedení Pecky v čele se starostkou Hanou Štěrbovou využít možnosti čerpání dotací na sanace kulturních památek a dalo podnět k návrhu historického jádra Pecky za městskou památkovou zónu.

Od roku 2004 probíhá v rámci Programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury ČR oprava barokního kostela svatého Bartoloměje. Tato 250 let stará církevní stavba má kromě významných kulturně historických hodnot výraznou kvalitu jako krajinotvorný prvek. V době omezeného užívání kostelů od roku 1948 do převratu 1989 toto architektonické dílo, stejně jako většina ostatních kostelů, citelně chátralo.

Rozpadlé mohutné podstřešní římsy využily kavky jako své nové hnízdiště. Ačkoliv církev jako majitel objektu a stavební firma, provádějící práce, byly při zahájení oprav střechy upozorněny na zákonem chráněné hnízdiště, k jehož porušení podle zákona o ochraně přírody nemělo dojít, nepodnikly požadované kroky pro ochranu obydlí kavek. Ořezáním stromů kolem kostela navíc byly odstraněny kavčí budky pořízené Českým sdružením na ochranu přírody Jaro a osud kavek na Peckovsku se stal velmi nejistým. V současné době kavky v kostele nehnízdí a zákon o ochraně přírody vyžaduje obnovit či najít nová hnízdiště.

Verdikt

Několikahodinového jednání s inspekcí životního prostředí se účastnili zástupci farní rady římskokatolické farnosti Pecka, stavební firmy, městysu Pecka, Asociace ochrany přírody a krajiny, Českého sdružení ochrany přírody Jaro, Národního památkového ústavu a vikariátní technik. Po obhlídce vyčištěných a opravených půdních prostor kostela byla nalezena místa, kde by bylo možné instalovat bedýnky pro „řízené“ hnízdění těchto ohrožených ptáků.

Příklad podobně řešeného a osvědčeného bydlení chráněných ptáků v kulturní památce nebyl zaznamenán. Pro tíživé obavy z negativního dopadu života kavek na objekt barokního kostela majitele památky, městyse Pecka a památkáře byla navržena varianta umístění ptačích budek u ruiny hradu Pecka, která se zdá být přirozenějším prostředím pro život těchto ptáků.

Ačkoliv se také jedná o kulturní památku, ptactvo vzhledem k charakteru stavby nebude ohrožovat její stav do takové míry jako na barokním kostele, a provozu hradu by navíc mohla přítomnost chráněných kavek přidat na atraktivnosti. Lenka Nyklová