Žáci byli ubytováni v penzionu MARIANUM. Odjezd všech účastníků byl v 7 hodin od základní školy, návrat 14. ledna okolo 16. hodiny na stejné místo. Doprava byla zajištěna autobusem od novopacké dopravní firmy.

Lyžařského výcviku se zúčastnilo celkem 15 dětí od 5. ročníku a dva dospělí. Vedoucím LVK byl Bc. Jiří Zadrobílek, pedagogickým dozorem a zdravotnicí Mgr. Hana Albrechtová. Probíhal na sjezdových lyžích.

Dne 9. ledna začal lyžařský výcvik příjezdem na chalupu, poučením o zásadách bezpečnosti, organizaci, podmínkách a pravidlech. Dále následoval přesun na mírnou sjezdovku, kde byly děti podle zkušeností rozděleny do dvou družstev. Lyžování na sjezdovkách Černé hory probíhalo bez obtíží.
Na každý den byla určena služba, která zajišťovala budíček, úklid v jídelně po každém jídle, pořádek v lyžárně a večerní program. Každý den jsme využívali jak ranní, tak odpolední lyžování. Ranní výcvik probíhal v rozmezí 8 až 11.30 hodin, poté následoval oběd a polední klid, odpolední výcvik pak od 13.30 do 16 hodin.

Po večeři si žáci mohli užít osobního volna do 19.30, kdy mohli volat svým rodičům zážitky daného dne. Úvod každého večera byl zajištěn pedagogy rozkazem dne, shrnutím zažitých situací a přednáškami např. – historie lyžování, zásady první pomoci, styly lyžování, rady při nákupu lyžařského vybavení. Mezi nejzajímavější přednášky večera patřilo porovnání lyžařského umění žáků a odstraňování chyb v první den lyžování a poslední den. Všechny jejich výkony byly natočeny na kameru. Další program večera probíhal podle dětských představ.

Během třetího dne, který byl odpočinkový, nás navštívila skupinka kamarádů, kteří se kurzu neúčastnili. Společně jsme prošli Janské Lázně a po obědě vyrazili na Hof〜manovu boudu, kde jsme si řádně zabobovali.

Úroveň lyžování se viditelně zlepšila. Při příjezdu do Janských lázní byli mezi žáky dva, kteří nikdy nestáli na lyžích. Ke konci celého výcviku zvládli bez větších problémů společně s ostatními sjet Černou horu a ti, kteří odjížděli na lyžařský výcvik s mírnými zkušenostmi, zvládli zásady carvingového lyžování.

K přesunu od chalupy ke sjezdovce jsme využívali přepravu zdarma skibusem, či pěší procházkou.

Průběh i úroveň lyžařského kurzu byly velmi zdařilé. Nezaznamenali jsme žádné kázeňské přestupky, chování dětí by se dalo označit až za vzorné. Udělili jsme několik drobných odměn za jednoduché závody ve slalomu. Žáci byli spokojeni s ubytováním, stravováním, vybavením chaty i službami obsluhujícího personálu. Na závěr hodnocení nesmíme opomenout sociální stránku lyžařského výcviku. Bylo patrné bezproblémové začlenění do kolektivu, a tyto často nově vybudované vztahy se kladně odrážejí i teď ve školním prostředí.

Tento lyžařský výcvik se mohl uskutečnit také díky pilníkovské firmě manželů Tauchmanových z Bělé u Pecky, která poskytla finanční dar, a tím celkovou částku výrazně snížila.
⋌Mgr. Hana Albrechtová