Disproporce vytvářená na jedné straně snahou absolventů základních škol o studijní obory a na druhé straně nedostatkem dělnických profesí v našich podnicích přiměla Královéhradecký kraj k rozhodnutí podpořit studium žáků ve vybraných oborech vyplácením měsíčních stipendií.

Mezi tyto vybrané obory byly zařazeny i dva učební obory novopacké ISŠ 26-51-H/001 Elektrikář a 23-52- H/001 Nástrojař. Novopacká Integrovaná střední škola tento přínos pro zaplnění učebních oborů oznámila některým základním školám v regionu dopisem, ve kterém sděluje, že v průběhu profesní přípravy výše uvedených učebních oborů bude Královéhradecký kraj poskytovat těmto žákům finanční podporu.

Výše příspěvků

Žákům těchto oborů v průběhu jejich profesní přípravy bude od 1. září letošního roku Královéhradecký kraj poskytovat u prvých ročníků 300 Kč, u druhých 400 Kč a u třetích 500 Kč měsíčně. Navíc je preferována i odborná výchova za uplynulý ročník, kdy žáci ohodnocení známkou jedna obdrží v prvém ročníku jednorázově 1000 Kč, ve druhém 2000 Kč a ve třetím 4000 Kč. Žáci, kteří budou ohodnoceni dvojkou, si odnesou 500 Kč, 1000 Kč, resp. 2000 Kč.

Tato stipendia vyplácená třikrát v roce, a to v prosinci, březnu a červnu, ovšem nedostanou žáci, kteří budou mít neomluvenou absenci nebo důtku ředitele školy. Další podmínkou pro vyplácení výše uvedených finančních částek je klasifikace z chování stupněm velmi dobrý.

Při jednorázových odměnách se bude vycházet z hodnocení na konci školního roku. Ředitelství ISŠ předpokládá, že tato stipendia by měla podpořit zájem absolventů základních škol o učební obory, který v posledních letech bývá menší, i když se zajištěním zaměstnání po dokončení nemívají absolventi žádný problém, a mohou využít možnosti dalšího studia při zaměstnání. Míla Pour