Školy navázaly spolupráci a získaly grant v rámci podprogramu Comenius. Němečtí studenti jsou v Nové Pace od 28. března, mimo jiné absolvovali barmanský kurs. Dnes, v pondělí 7. dubna představí své víkendové práce na závěrečné výstavě a v úterý odcestují domů. Na podzim vyjedou Pačtí k sousedům, aby je seznámili se specialitami Podkrkonoší.