Milion korun zaplatí firma Geosan Kolín městu jako náhradu škody za nesplnění termínu dokončení a předání stavby domova důchodců ve Svatojánské ulici. Objekt za 112 milionů korun, který měl být hotov loni v červnu, radnice převzala v prosinci, kolaudace se uskutečnila 15. ledna.

Nový domov už týden obývají senioři. „Vzájemně jsme uznali naše závazky. Firma Geosan nyní zaplatí městu jeden milion korun jako náhradu škody. Tím by mělo být finanční dorovnání uzavřeno,“ říká starosta Josef Cogan.

Dohoda

Jedná se již o druhou částku - dodavatel už městu zaplatil první náhradu škody ve výši 1 milion 470 tisíc korun. Peníze suplují sankce, dané smlouvou. „Pokuty můžeme směřovat na Geosan v případě, že by neodstranil vady, zjištěné při kolaudačním řízení. Jednání s firmou je seriózní, naše připomínky plní včas. Nemáme problémy. Od sankcí, daných smlouvou, jsme upustili, neboť firma sama nemá na zpoždění vinu. Nebyli jsme ani v časové krizi, prioritou pro nás byla kvalita práce,“ dodává starosta.

Z milionové částky je 400 tisíc určeno na vylepšení technického zázemí domova, 600 tisíc půjde do opravy Svatojánské ulice a Dukelského náměstí. Rovněž první náhrada byla využita na vylepšení zázemí pro seniory a opravu Svatojánské ulice.

Kontrola

Nový domov přišli v pondělí zhlédnout i zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, které akci dotovalo 82 miliony korun. S výsledkem byli hosté spokojeni. „Ing. Vojnar si prohlédl celé zařízení a pohovořil s klienty. Zdržel se u nás více jak hodinu,“ říká ředitelka domova pro seniory Dagmar Kubíčková.

 

Další fotografie:

Kolaudace, Stěhování