První ročník celostátní soutěže v umění komunikace pro žáky II. stupně základních škol a víceletých gymnázií ČR, kterou vyhlašuje společnost Tvář nové Evropy, s.r.o., dospěl do svého finále.

Projekt, který je zaměřen na zdokonalení výuky veřejného projevu a prohloubení komunikačních dovedností dětí a mládeže ve věku od 12 do 15 let, vyvrcholil ve čtvrtek 15. května.

Celkem 28 vítězů krajských kol soutěže, která je zaměřena na ověřování komunikačních dovedností bez ohledu na žánr, zaměření nebo druh verbálního projevu, se mezi sebou utkalo v pražském klášteře Emauzy (Na Slovanech) před zraky odborné poroty, televizních kamer a diváků ve zhruba dvouminutovém monologu, který si nacvičili pod vedením svých pedagogů a obhájili v předchozích kolech soutěže. Mezi odbornými porotci zasedly i známé osobnosti: moderátoři Jana Adámková a Alexander Hemala, psycholog a spisovatel Jan Cimický, vysokoškolští odborníci z oblasti komunikace a rétoriky, spisovatel Jan Bauer a další.

Po naprosto soustředěné, takřka profesionální interpretaci vtipné parodie na předvolební projev s tématem Založme Stranu mladých! obsadil v silné konkurenci vynikající 2. místo ve své kategorii reprezentant novopackého gymnázia, sekundán David Tran Huu. David je tedy z několika set soutěžících druhý nejlepší třináctiletý řečník v ČR! Za svou poctivou a vytrvalou přípravu si to opravdu zasloužil.

Navíc náš novodobý Demosthenes získal hodnotné věcné ceny pro sebe, ale zároveň a především i finanční dar pro svou školu v hodnotě 30 000 Kč. Ta musí být využita na podporu výuky kultury mluveného projevu, rétoriky a debatních aktivit. PaedDr. Stanislav Bendl