Zařízení s rozšířenou estetickou výchovou (hudba, výtvarná činnost, vztah k přírodě) rodinného typu chce klást důraz na vztahy učitel – žák – rodiče, postavené na základech křesťanství.  

„Chci vám sdělit radostnou novinu, že jsme obdrželi z ministerstva školství kladné rozhodnutí o zápisu naší školy Brána, základní škola a mateřská škola, do rejstříku škol a školských zařízení. Z toho vyplývá, že od 1. září už můžeme začít naši práci rozvíjet naplno a můžeme i žádat o dotaci. Díky Bohu, že nás provedl tímto prvním obdobím a můžete se s námi modlit za další kroky, které jsou před námi,“ sdělil nám kazatel sboru Bohdan Čančík.  

Provoz v budově sboru

Škola zahájí provoz v budově sboru v Kollárově ulici, kde vzniknou dvě třídy. První třída bude mít 14 žáků, mateřinka patnáct. Provoz bude financován ze státních prostředků.  

„V prvním roce obdržíme pouze šedesát procent dotace, takže si musíme poradit. O příspěvek požádáme rodiče, určitou částku vloží zřizovatel. Doposud jsme vše zvládli bezplatně, tak si určitě poradíme,“ míní kazatel. Společenství se věnuje práci s dětmi v církvi i mimo ni již mnoho let. Přes čtyři roky provozuje mateřskou školu, kterou vede kvalifikovaná učitelka.  

Ředitelkou zařízení je jmenována Mgr. Dana Kašparová. Město s ustanovením školy souhlasí. Bohdan Čančík informoval o novém zařízení i oba ředitele zdejších základních škol, navázal také spolupráci se soukromou školou Bodláka a Pampelišky ve Veliši.

Centrum

„Máme už vyhlédnutou budovu, kterou chceme zakoupit a rekonstruovat. Plánujeme vyučovat maximálně 135 dětí v základní škole a 35 v mateřské. Nebudeme ji však plnit za každou cenu. Naší touhou je, aby naše konání bylo přínosné a abychom vyšli vstříc rodičům a dětem, kteří to potřebují. Také chceme, aby s námi rodiče spolupracovali,“ říká Čančík.