Vzhledem k získané dotaci na Individuální projekt – sociální rehabilitace pro osoby s tělesným postižením jsme získali 5,7 mil. Kč. Aktivita je součástí projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPLZZ.

Další významnou dotaci jsme získali na rekonstrukci hospodářské budovy v areálu bývalé nemocnice v Nové Pace, dnes Centrum Klášter. Tato dotace z ROP NUTS II Severovýchod na projekt pod názvem Centrum bez bariér v Nové Pace je v částce 28,3 mil. Kč. Po rekonstrukci bude tato budova sloužit k poskytování komplexních sociálních služeb.

V letošním roce jsme dokončili v areálu Centrum Klášter rekonstrukci bývalé psychiatrie, která bude sloužit jako Denní stacionář a zároveň jsme zrekonstruovali zpevněním přilehlé plochy. Podařilo se to díky dotaci z MPSV, města Nová Paka, sponzorům a svépomocí. Celkový náklad na rekonstrukci činil 6,5 mil. Kč. Tato opravená budova je již kapacitně naplněna. Sociální služby zde poskytujeme pro dvacet klientů.

Přes všechny tyto administrativně a finančně náročné projekty jsme uspořádali v průběhu roku bezpočet různých akcí - tradiční sportovní akce Hry bez hranic se zúčastnilo 220 klientů z celé ČR, pro širokou veřejnost jsme uspořádali jako každý rok velikonoční a vánoční jarmark v objektu Centrum Vyšehrad, již tradiční kulturní festival Klášter žije a mnoho dalších. Pro zdravotně postižené klienty tým sociálních pracovníků pořádal bezpočet výletů, sportovního vyžití, kultury a vzdělávání. Občanské sdružení zapůjčilo kompenzační pomůcky několika desítkám lidí z celé České republiky, v projektu Prevence proti úrazům čtyři školitelé sdružení navštívili základní školy v pěti krajích České republiky a o životě s handicapem se dozvědělo více jak 2500 dětí.

Zaměstnanci chráněné dílny v Centru Vyšehrad produkují stovky výrobků z keramiky, tkané výrobky a výrobky z různých dalších materiálů. Dárky pro radost byly prodávány na Kopidlenském kvítku, na Hrubé pouti v Nové Pace, na Svatojakubském jarmarku řemesel v Miletíně, pravidelně v Anenských slatinných lázních v Lázních Bělohradě a na desítkách míst Královéhradeckého a Libereckého kraje. Uspořádali jsme vernisáže a výstavy v Turnově, v Semilech, v MKS v Nové Pace a nakonec pod záštitou senátora MVDr. Jiřího Lišky i v Senátu České republiky.

Neziskový sektor, tedy i naše občanské sdružení, nemá v době vládních škrtů „na růžích ustláno“. Proto bez pomoci nadací, nadačních fondů, státní správy a podpory firem i jednotlivců bychom nemohli pomáhat těm, kteří to potřebují. Nemohli bychom poskytovat sociální služby stovkám zdravotně postižených občanů z regionu Novopacka a okolí. Letošní krizi jsme překonali hlavně proto, že místní firmy nám počkaly i přes rok s platbami za materiál a služby. Jsme za to nesmírně vděčni, děkujeme a moc si toho vážíme. Za rozvojem a úspěchy sdružení je hlavně každodenní tvrdá práce každého jeho zaměstnance.

Výrazným úspěchem letošního roku bylo ocenění projektu Centrum bez bariér v Nové Pace Nadací OKD v Ostravě jako projekt roku. Krásnou tečkou na závěr roku bylo pozvání paní Dagmar Havlové na charitativní bazar do Pražské křižovatky v Praze. Setkávání s manželi Havlovými a dlouhodobá spolupráce s Nadací Dagmar a Václava Havlových Vize 97 je pro sdružení veliká čest. Díky finančnímu příspěvku Nadace OKD v částce 150 tisíc korun máme připravenou vizualizaci barokního kláštera, společně se záměrem celého využití areálu Centrum Klášter. Připravujeme projektovou dokumentaci rekonstrukce kláštera v objemu cca 6 milionů korun, abychom mohli podat žádost o dotaci z evropských fondů, které končí v roce 2013. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. ⋌ Jitka Fučíková