Hlavním cílem poznávacího zájezdu (který měl celkem 57 účastníků) do Švýcarka, Francie a Německa byla Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN (Conseil Européen pour la recherche nucléaire) se sídlem v Ženevě. CERN byl založen roku 1954 za účasti 12 zemí. Dnes v něm pracuje kolem 13 000 lidí z 50 zemí celého světa. Česko se do tohoto projektu zapojilo (stejně jako Slovensko) v roce 1993.

Právě v den příjezdu naší exkurze se v největším světovém urychlovači částic LHC (má obvod 27 km a nachází se z větší části na území Francie, z menší části ve Švýcarsku) zdařila srážka protonů se zatím rekordní energií – 3,5 teraelektronvoltů. Pro představu – takto urychlený proton má energii, která odpovídá mávnutí křídel komára. To se sice nezdá mnoho, ale porovnáme-li si velikost komára a protonu, jde o energii nepředstavitelně velkou.

Díky organizátorům exkurze a českým pracovníkům CERNu měla naše skupina skutečně nadstandardní možnost prohlédnout si nejvýznamnější světové pracoviště jaderného výzkumu – konkrétně výpočetní centrum, expozici o historii CERNu, lineární urychlovač částic, pracoviště pro testování magnetů pro urychlovače (to leží v části ústavu nacházející se na francouzském území), vstup do „jeskyně“, kterou se sestupuje do tunelu s obřím urychlovačem LHC a unikátní interaktivní expozici Mikrokosmos v recepci CERNu.

Celá šestihodinová prohlídka ústavu představovala nezapomenutelný a těžko přenosný zážitek, jaký ani ta sebenázornější vyučovací hodiny fyziky nemůže nahradit. Vše umocňovaly nádherné scenérie okolí CERNu – z jedné strany pohoří Jura (dosahující přibližně výšky Krkonoš), z druhé strany Alpy s masivem Mont Blancu.

A právě Alpy – konkrétně středisko Chamonix pod Mont Blancem – byly po krátkém zastavení v Ženevě (vodotrysk na břehu Ženevského jezera, jehož voda tryská do výše čtyřicetipatrové budovy, opravdu stojí za vidění!) a noclehu ve francouzském Thononu dalším cílem naší české výpravy. Výjezd lanovkou na vrchol Aigulle du Midi (3842 m) těsně pod Mont Blancem (který je se svými 4807 m nejčastěji uváděn jako nejvyšší hora Evropy, což je vzhledem k nejasnosti východní hranice Evropy někdy zpochybňováno) znamenal pro většinu účastníků výpravy včetně našeho novopackého týmu výškový rekord.

Následoval přesun do severovýchodní části Švýcarska, přenocování v hostelu v městečku Romanshorn a přejezd trajektem přes Bodamské jezero do německého Friedrichshafenu. Zde bylo naším cílem Zeppelinmuseum, vyhlášené roku 1998 Muzeem Evropy. Jak už název napovídá, expozice je věnována dílu slavného konstruktéra vzducholodí Ferdinanda von Zeppelina (1838 – 1917). Jde o největší muzeum vzducholodí na světě.

Jeho návštěvníci si mohou prohlédnout mj. modely různých typů vzducholodí od LZ 1, kterou začal Zeppelin stavět roku 1899, až po současnou Zeppelin NT, která dnes slouží pro vyhlídkové lety nad městem a okolím. V muzeu je možné vidět i různé součásti Zeppelinových vzducholodí a lze nahlédnout i do rekonstruované kajuty obřího vzdušného plavidla. Po jedinečném technickém zážitku mohou návštěvníci relaxovat ve třetím patře muzea v expozici uměleckých děl.

I samotné město Friedrichshafen, které má 58 000 obyvatel a přejdete ho za necelou hodinu, stojí za zhlédnutí. Procházka kolem Bodamského jezera, zámek se dvěma nepřehlédnutelnými věžemi – dominantou města, moderní kulturní a kongresové centrum Zeppelinhaus, Zeppelinův památník, Zeppelinova kašna – to vše lze návštěvníkům Friedrichshafenu vřele doporučit. Tím naše třídenní cesta za poznáním pomalu končila. Následoval už jen přibližně osmihodinový přesun do Prahy a dále do Hradce Králové. Dojmy z tohoto jedinečného poznávacího zájezdu však zůstanou dlouho.

Za zdařilý průběh exkurze patří dík především jejím organizátorům – doc. RNDr. Zdeňku Kluiberovi, CSc., PhD. (který v letošním školním roce již dvakrát novopacké gymnázium navštívil s vynikajícími fyzikálními přednáškami) a PaedDr. Václavu Skočdopole.

K úspěchu výpravy pomohli svým vzorným přístupem i její novopačtí členové. Kdoví – třeba byl v naší skupině nějaký budoucí pracovník CERNu…⋌Josef Křeček