Na ní seznámila jednatelka packé organizace Marcela Müllerová pětasedmdesát přítomných a místostarostu Nové Paky Josefa Hendrycha s bohatou činností za uplynulý rok. Mimo jiné zde prezentovala dvanáctidenní rekondiční pobyt v kempu nedalekých Milovic, týdenní pobyt v termálních lázních ve slovenském Velkém Mederu, podzimní zájezd do sousedního Krivoj Rogu v Polsku spojený s návštěvou Babiččina údolí a ratibořického zámku a další aktivity této organizace.

Ze zprávy se přítomní ještě dozvěděli, že nebyla opomenuta ani kultura, zvláště společná návštěva divadelních a hudebních představení nejčastěji v packém MKS. Tak členům Svazu mezi šesti návštěvami nemohla uniknout ani divadelní inscenace pražských herců „Motýli“ či vánoční koncert orchestru Václava Hybše.

Často se členové pobočky Svazu zúčastňují akcí další packé organizace tělesně postižených „Život bez bariér“. Vloni to byl mezi jinými i Vánoční jarmark na Vyšehradě, „Hry bez hranic“ v novopacké hale či benefiční festival „Klášter žije“. I mezi nástinem plánu na letošní rok nechyběly tradiční červnové Milovice, zářijový Velký Meder, dubnový zájezd do Polska a na Náchodsko či dvojí návštěva jičínského plaveckého areálu a samozřejmě i návštěvy kulturních podniků.

Tělesně postižení budou pokračovat i v charitativních sbírkách obnošeného prádla a šatstva, které provádí každé pondělí až středu od 9 do 11 hodin ve své kanceláři na autobusovém nádraží.
Předsedou packé pobočky STP se stal opět Vladimír Rajman, místopředsedou byl nově zvolen Zdeněk Mašek, jednatelkou Marcela Müllerová a hospodářkou Miluše Líbalová. Výroční schůzi, která byla zakončena pohoštěním a živou hudbou s tancem, svým vystoupením zpestřil dokonce kouzelník. Míla Pour