Nechyběly zde ani lavičky určené pro oddych a odpočinek v příjemném přírodním prostředí, i když se nacházejí u dosti rušné komunikace.

To platilo do páteční noci, kdy se nějakým silákům zdálo, že tento prostor je až příliš oku lahodící, a tak ho upravili dle svých představ, jak ukazuje připojená fotografie.

Budou-li vypátráni, měli by dostat příležitost využít přebytku energie při zkrášlování města.