Pro nezasvěcené připomeneme, že smyslem hry je umístit co nejvíce koulí svého týmu blíže jacku (bílá koule). Celá hra je rozdělena do šesti samostatných směn. Každá směna začíná vhozením jacka do hracího pole (za označenou výseč). Hráč, který vhodil jacka, se snaží další (již barevnou) koulí dosáhnout co nejblíže k jackovi. Tato hra je určena pro dva týmy. Každý tým může mít minimálně 3 a maximálně 6 hráčů.

 Organizátoři akce – Občanské sdružení Sportem proti bariérám – Český ráj již delší čas avizuje, že se bude orientovat především na integrovanou bocciu – zápasy, ve kterých se utkají hendikepovaní společně se zdravými sportovci. A tak se v sobotu ráno „rozkoulela“ integrovaná boccia.

 Hlavní pořadatel akcí Jan Pelikán pro Jičínský deník uvedl:

 „Po tomto turnaji již budeme pořádat pouze jeden turnaj ročně v jednotlivcích, kde budou hráči rozděleni do kategorií, a turnaje v integrované boccii. Tento víkendový jsme nazvali nultým ročníkem a byl zkušební. Hráli jsme poprvé podle nových pravidel a bez rozdělení hráčů do různých zdravotních kategorií. Je to turnaj otevřený, jehož se mohli zúčastnit všichni zájemci, kteří sestaví svůj minimálně tříčlenný tým. Postižení hráči se v tomto sportu stávají rovnocennými soupeři i partnery zdravých. Je to úžasná možnost integrace, a především aktivity pro mnoho lidí s hendikepem.“

Kdo byl nejlepší

Soutěže se zúčastnili hráči například z Liberce, Prahy, Žabovřesk, Hradce Králové. Nejlépe si vedl tým Roury, sestavený z hráčů s rampami. Druhou pozici obsadilo družstvo rozhodčích a třetí příčku vybojovali asistenti, kteří rovněž hráli s pomocí ramp.

„Turnaj byl velice náročný, každé družstvo muselo sehrát osm zápasů, což bylo pro hendikepované namáhavé. Proto při dalším ročníku počet soutěžních týmů omezíme na maximálně šestnáct a hrát budeme pouze jeden den,“ upřesňuje Jan Pelikán.

Pravidla integrované boccii

Počet hráčů:
Tato hra je určena pro dva týmy. Každý tým může mít minimálně 3 a maximálně 6 hráčů.


Koule:
Pro hru je potřeba 13 koulí. 6 červených koulí pro Tým A + 6 modrých koulí pro Tým B + 1 bílá koule - Jack.

Rozmístění hráčů a koulí:
1 + 3 + 6 Box je územím Týmu A. 2 + 4 + 6 Box je územím Týmu B. V každém Boxu v okamžiku odhodu musí být minimálně 1 a maximálně 2 hráči. Na každý Box připadají dvě koule daného týmu. Jack (bílá koule) je postupně (při každé další směně) předáván z prvního Boxu až do 6 Boxu (poslední směna).

Hra
Smyslem hry je umístit co nejvíce koulí svého týmu blíže Jacku nežli je nejbližší koule týmu soupeře. Celá hra je rozdělena do šesti samostatných směn. Každá směna začíná vhozením Jacka do Hracího pole 8 (za označenou výseč). Hráč který vhodil Jacka se snaží další (již barevnou) koulí přiblížit co nejblíže Jackovi. Poté hraje hráč z týmu soupeře. O dalším pořadí hodů rozhoduje to, který z týmů má svou kouli blíže Jackovi = vzdálenější tým postupně hází tak dlouho, dokud nezmění stav ve svůj prospěch (není jednou ze svých koulí blíže Jackovi), nebo pokud týmu nedojdou koule (pak dohazuje své koule tým druhý). O tom, který hráč týmu bude házet rozhoduje kapitán týmu. Na konci každé směny se počítají body: kolik koulí má blíže vítězný tým, než je nejbližší koule soupeře, tolik tým ve směně získá bodů. Body z jednotlivých směn se sčítají a celkově vítězí tým, který během šesti směn nasbírá více bodů.

Neplatné koule
Jack musí být uvnitř Pole 8, pokud je při zahájení směny hozen před výseč (do pole 7) nebo zcela mimo Hrací pole, pak je hod neplatný a Jacka vhazuje protihráč následujícího Boxu (v případě, nepodařeného hodu z Boxu 6, hází hráč z Boxu 1). Pokud je Jack vystřelen mimo Hrací pole během hry, je dán na Střed, přičemž se poloha ostatních (jich vhozených) koulí nemění. Barevné koule jsou platné pouze v Hracím poli 7 + 8, mimo tato pole jsou koule již neplatné = „Out“ a týmu jsou do konce hrané směny odebrány.

Doplňující pravidla pro oficiální turnaje

1) Na oficiálních turnajích se používají pouze koule a odhodové rampy (případně další pomůcky) pořadatele. Tím je zajištěno, že splňují potřebné parametry a nedošlo k jejich nedovolené úpravě. K odhodu koule může kterýkoliv hráč použít odhodovou rampu. Hráč během směny může (kromě trestných koulí) odhodit pouze dvě koule. Asistentem každého házejícího hráče může být kterýkoliv spoluhráč z týmu. Míra asistence záleží na požadavcích házejícího hráče.

2) Při odhodu musí hráč sedět (na vozíku, židli, …) a hráči celého jeho týmu musí být uvnitř svých Boxů - pokud má některý z hráčů „přešlap“, nebo pokud se házející hráč nedotýká celými hýžděmi sedačky, je hod neplatný (hozená koule je zachycena a je z celé směny vyřazena) a tým protihráče získá 2 trestné = má po vyčerpání všech svých koulí možnost, použít dvě z jakýchkoliv svých koulí (z kteréhokoliv Boxu) znovu.

3) Každý tým má k dispozici 10 minut hracího času na každou směnu. Pokud tým svůj čas vyčerpá před odhozením všech svých koulí, je mu zbytek koulí odebrán a ve hře může pokračovat pouze tým soupeře. Čas týmu běží po té, co rozhodčí ukáže týmu, že je na řadě. Do času týmu se nezapočítává odhod Jacka.

4) Výchozí pozice týmů jsou zadní části jejich Boxů (se všemi potřebami by se měli vejít do prostoru max. 1,5m od zadní čáry, který nesmí přesahovat). Hráči týmu, kterému běží čas se pak mohou pohybovat po celých Boxech. Po zastavení koule se oba týmy vrací do výchozích pozic.

5) Každý tým musí mít svého kapitána. Kapitán týmu je oznámen rozhodčímu před samotnou hrou. Jako jediný může (v době hracího času svého týmu) komunikovat po přihlášení s rozhodčím. Kapitán určuje, který hráč jeho týmu bude házet.

Po domluvě s rozhodčím kapitán může:
1) přesouvat hráče svého týmu do jiných boxů
2) jít se podívat do hracího pole
3) požádat o přeměření vzdálenosti jednotlivých koulí
4) vzít si 1x za celou hru 5 minutový Time Out = přerušení hry = přestávku
5) požádat o jiné uspořádání v Boxech protihráče (v případě, kdy jejich věci či samotní protihráči překážejí při odhodu)

Pravidla Integrované boccii jsme sestavili na základě několikaletých zkušeností s pořádáním otevřených turnajů v boccie. Naší snahou je postupně nastavit pravidla tak, aby boccia co nejvíce eliminovala rozdílené hendikepy jednotlivých hráčů. Boccia, integrovaná mezi sporty lidí bez hendikepu, se tím stává též bocciou integrační, neboť napomůže k rovnocennému zapojení hendikepovaných lidí do aktivit těch „zdravých“.