V rámci akce budou rekonstruovány chodníky u bytových domů čp. 312 a 290 a u Základní školy v Husitské ulici, dále vznikne bezbariérový sjezd U Teplárny. Navíc dojde k úpravě zeleně za 480 tisíc korun v ulici Pražské. Radnice získala na projekt čtyřimiliony z ministerstva pro místní rozvoj. Peníze by měly uhradit zhruba 60 procent celkových nákladů, zbylé, které dá město, mělo stanovit výběrové řízení na dodavatele prací.

 Osloveno bylo sedm firem, s kterými má radnice zkušenosti, a komise v tomto týdnu vyhodnotila nabídky. Na její podnět se nakonec radní rozhodli výběrové řízení zrušit.  

Důvod vysvětluje starosta Josef Cogan: „Postupovali jsme podle směrnice města, kdy v případě rozsahu takovéto zakázky oslovujeme pět subjektů. Tady jsme oslovili sedm firem. Při vyhodnocení nabídek jsme pojali podezření, že ceny neodpovídají skutečným nákladům, a máme podezření, že mohlo dojít k určité dohodě mezi společnostmi.“

 Město se proto rozhodlo soutěž zrušit, vypsat nové výběrové řízení prostřednictvím informačního systému o veřejných zakázkách. Zde očekává účast více firem.

 „Podezření, že se firmy domluvily, je čistě náš subjektivní pocit, nemůžeme to nijak dokázat, a proto ani nebudem uvádět účastníky řízení. Ceny ale neodpovídají sumě stanovené projektantem, navíc jejich rozptyl byl pouhých šest procent, což je neobvyklé. Máme právo zakázku zrušit kdykoliv před rozhodnutím o výběru nejvýhodnější nabídky, a tak jsme také postupovali,“ říká Josef Cogan.

 Ladislav Stuchlík, vedoucí investic města, nám potvrzuje, že radnice oslovila osvědčené firmy, s kterými v minulosti spolupracovala.

„Máme pocit, že rozpětí, v kterém se nabídky sešly, je hodně malé,“ říká L. Stuchlík a dodává. „Čekáme, že centrální adresa nám přinese větší konkurenci. Záležitost jsme konzultovali i s projektantem, ten znovu ověřil všechny ceny a za jím stanovenou odhadní cenou si stojí.“ Ladislav Stuchlík vysvětluje, že nabídky o více jak milion překročily odhadní cenu rozpočtu. „Zdá se nám to opravdu moc,“ dodává.

Dosavadní finanční náklady na regeneraci sídliště Studénka činí 42 203 592 korun, z toho dotace z ministerstva pro místní rozvoj představuje 23 milionů.