Letošní téma projektů neslo opět název Úspory energií, obnovitelné zdroje energií, snižování emisí v dopravě v Královehradeckém a Pardubickém kraji.
Práce popisovaly a analyzovaly systémy využívající obnovitelné zdroje energie. Hlavními studentskými pracemi byly fotovoltaické články a sluneční elektrárny, alternativní paliva a vodní a větrné elektrárny.

Tři skupiny packých studentů se pod vedením učitele odborných elektrotechnických předmětů Luboše Malého kvalifikovaly mezi dvanáct finalistů a nakonec se dělily o první tři pozice.

Vítězná práce studenta třetího ročníku průmyslovky Petra Horkého z ISŠ Nová Paka popisovala Nízkoteplotní Stirlingův motor a jeho záměry s vlastní stavbou elektrárny. „Ředitel školy Zbyněk Hruška upřesňuje, že Petr nejenom že popsal principy motoru, ale i vlastnoručně vyrobil dva prototypy.“

Druhými v pořadí se stali studenti Vojtěch Zíval, Lukáš Erlebach a Adam Babec. Opět studenti třetího ročníku ISŠ Nová Paka, tentokrát oboru mechanik elektronik, s prací Vodík – alternativní pohon pro automobily. Ve své práci popsali parametry a principy přeměny použitých energií, doplnili vlastní fotodokumentací a vlastní veřejnou anketou.

Na třetím místě se umístil Petr Vaníček, student čtvrtého ročníku průmyslovky ISŠ Nová Paka s projektem Solární fotovoltaická elektrárna ISŠ Nová Paka – ekonomická analýza. Ve své práci nejenom popsal principy fungování a legislativní trendy fotovoltaických elektráren, ale i ve spolupráci s odbornou firmou propočetl a navrhl fotovoltaickou elektrárnu na střechu naší školy.

I práce dalších finalistů vykazovaly velmi dobrou kvalitu. „Na památku všichni dostali diplomy, medaile, tašky s dárky, zažili si slavnostní fotografování a gratulace,“ říká Zbyněk Hruška, který je právem na své studenty pyšný. Pět finalistů našeho kraje v čele se studenty ISŠ Nová Paka se zúčastní 25.-26. března 2010 národního kola mezinárodní soutěže ENERSOL EVVO 2010 v Otrokovicích.