V projektu programu Comenius jde o spolupráci celkem sedmi zemí ( Polsko, Itálie, Řecko, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko, Česká republika). Hlavním námětem je sbírání informací, týkajících se turistického potenciálu místních regionů, jejich vzájemná výměna, propagace a prezentace ať už formou malých turistických veletrhů či společnými webovými stránkami.

Zajímavé recepty

„Naše a polská škola jsou s již probíhajícím miniprojektem Taste of Gastronomy, zabývajícím se tradicemi a současností regionální gastronomie, hlavními iniciátory tohoto velkého multilaterálního projektu. Jeho přípravnou základnu tvořila dřívější e-twinningová spolupráce, a tak dosud internetový kontakt získá reálnou podobu,“ vysvětluje jedna z tvůrkyň projektu Milena Jarošová.

 Škola nyní získala 120 tisíc korun od Královéhradeckého kraje na realizaci záměru, a tak mohlo 21 zdejších studentů oborů hotelnictví a turismu vycestovat do polského města Darlow.

 V sobotu se vrátili zpět do Nové Paky s polskými přáteli, kteří se věnují studiu cestovního ruchu.

 Zástupce ředitele školy Petr Jaroš upřesňuje: „V neděli byli společně na výletě v Českém ráji a vrátili se nadšeni. V pondělí si celý den prohlíželi Prahu a ve středu pracovali na projektu krajové speciality Pomořansko – Podkrkonoší. Obecně jim chutná vše, nejvíce je nadchl český knedlík – klasické knedlo, vepřo, zelo. Včera odpoledne vařili kyselo, bramboráky, polský bigos.“

 Výstupním materiálem pak bude propagační trojjazyčná skládačka, představující zajímavé recepty obou regionů. Ve čtvrtek polská návštěva odjíždí domů.

V letošní výzvě Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která koordinuje vzdělávací programy EU v naší republice, škola uspěla i s dalším projektem.

V projektu Leonardo půjde o porovnání národních kvalifikačních systémů, především ale o výměnu odborných znalostí a zkušeností a o získání vybraných jak praktických, tak teoretických dovedností, které jsou součástí tzv. dílčích kvalifikací vybraných profesních oborů vyučovaných v partnerských školách – v německé a polské. V tomto projektu je zahrnut i další český partner – Střední zahradnická škola Kopidlno.