Zatímco naši předkové si studánky hleděli, vlastníci pozemku mají nyní neustále problémy s jejím znečišťováním. Studánka je přístupná veřejnosti, a to je, jak se ukazuje, velký problém. Někteří návštěvníci lokality si toto místo pletou s toaletou, jiní sem odhazují odpadky.

Radnice je ochotna o pramen a jeho okolí pečovat, ale nejdříve musí právně dořešit vztah s dvěma vlastníky parcel.

„Pokud budou současní majitelé ochotni s námi jednat, budeme muset pozemek vyměřit, a udělit mu geometrické číslo a převést jej do majetku města. Pak by se do těchto míst zaměřila větší pozornost Technických služeb. Je možné, že bychom prostor rekonstruovali, ale to vše je zatím předčasné, pokud neznáme stanovisko majitelů,“ uvedl k případu starosta Josef Cogan.