Starosta města Josef Cogan na otázku, jak bude město hospodařit v roce 2010, odpovídá: „V duchu slov trenéra juda Františka Peterky z filmu „Jáchym, hoď ho do stroje“ nebudeme pouštět do větších akcí. Zastupitelstvo schválilo jasná pravidla po dobu krize a v jejich intencích budeme konat. Zaměříme se především na akce s dotací.“

Mezi významné investice se zařadí rekonstrukce čistírny odpadních vod, kde náklady přesáhnou sto milionů korun. Žadatelem o dotaci je město, s ním bude dále spolupracovat Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín. Důvodem opravy je zastaralá technologie zařízení. Pokud město získá dotaci, práce zahájí v letošním roce.

„Chtěli bychom uspět s žádostí o subvenci v případě rekonstrukce Základní školy v Husitské ulici. Rádi bychom v rozmezí dvou let vyměnili okna a zateplili venkovní plášť budovy. Náklady jsou předpokládány v rozsahu dvaceti milionů korun,“ vysvětluje J. Cogan.

Letos radnice na spoluúčast záměru k realizaci záměru vyčlenila z rozpočtu 5 milionů korun. Když dotaci na opravu školy nezíská, nepředpokládá, že stavbu v roce 2010 zahájí.

Pačtí šetří

V rámci letošního roku Pačtí šetří také deset milionů korun na budování bazénu u Základní školy v Husitské ulici. Se stavbou se většina zastupitelů ztotožňuje a nyní jen čekají na názor občanů, jenž vyplyne z ankety při jarních parlamentních volbách. „Alokujeme deset milion na rozjezd stavby s tím, že občané sami rozhodnou, zda bazén chtějí. Rádi bychom se jich zeptali i na to, jak jsou spokojeni s novým Dukelským náměstím, změnou dopravy v centru,“ říká starosta.

Pokračovat bude v případě dotace i regenerace sídliště Studénka. Zde se počítá s rekonstrukcí chodníků před domy E až H, opravou chodníků směrujících ke škole a úpravou zeleně odcloňující hlavní silnici. Město bude i z vlastních zdrojů plynule pokračovat v pracích na nové obytné čtvrti Slovany západ a v průmyslové zóně. Plánována je i oprava ulice Školní a hřiště ve Štikově.

Radnice v době ekonomické krize nepočítá s tím, že by přistoupila ke změně v hrazení poplatků. Takže i nadále jsou místní obyvatelé osvobozeni od úhrady za svoz komunálního odpadu a poplatků ze psů. Starosta apeluje na občany, aby pokračovali v třídění odpadu v maximální míře, což radnici šetří náklady na likvidaci.

Jediný poplatek, který radnice zachová v maximální výši, je z výherních hracích přístrojů. „Město už ve svých objektech tuto činnost nepovoluje. Dokud ale možnost regulace počtu heren nebude v rukou obcí a měst, více kroků za současné legislativy na omezení hracích automatů udělat nemůžeme.“
Jednou z velkých investic, na kterou se město připravuje, je rekonstrukce městského kulturního střediska za zhruba 85 milionů korun. Projekt je již zpracován a nyní se dokončuje správní řízení.

 Momentálně ale není v silách radnice pustit se do realizace z vlastních zdrojů. „Budeme se snažit získat subvence nebo reálně akci posunout, až na ni budeme mít peníze. Je potřeba říct, že projekt byl pojat ve velkorysejší podobě s důrazem na dlouhodobou kvalitu,“ vysvětluje starosta.

Jaký bude letošní rok?

A jaký bude podle Josefa Cogana letošní rok? „Nehledím do budoucnosti negativně. Musíme si přiznat, že poslední roky byly nadstandardně pozitivní i z pohledu veřejného blaha. Současnou krizi samu nevidím jako dramatickou, spíše se věci vracejí do normálu. Co vnímám jako problém a kde vidím obrovské riziko, je budoucí situace státu. Pokud se strukturálně nezmění financování státu a budeme dále současným tempem zvyšovat jeho zadluženost, tak to dopadne tvrdě na všechny. Za pět let můžeme skončit jako v Maďarsku či Lotyšsku. Možná naivně, ale přesto doufám, že si všichni uvědomíme, že se nedá žít ze dne na den a že řešení spočívající v extrémním zadlužování příštích generací není to pravé ořechové. Pevně věřím, že se vrátíme k rozumné fiskální správě země, dokud je ještě čas .“

Letos na podzim se uskuteční komunální volby, proto nás zajímalo, zda Josef Cogan má v úmyslu, pokud bude podpořen hlasy voličů, se znovu ucházet o starostenský post. „Zda budou Sportovci pro Novou Paku kandidovat v dalších volbách, sdružení ještě nerozhodlo. Od toho se také odvíjí, zda budu kandidovat. Klíčová bude vůle občanů. Pokud získám jejich podporu, tak to pro mě bude jediným pádným argumentem pro pokračování ve výkonu funkce. Volby jsou jednoznačným vysvědčením za správu města, takže uvidíme. V každém případě mi bylo ctí, že jsem mohl přispět k rozvoji města. Nová Paka je pro mě srdeční záležitostí, a ať budu dělat cokoli a kdekoli, zůstane pro mě domovem.