Takže jaký byl pro město rok 2009?
Uplynulý rok byl pro nás pozitivní a navázal na předešlá úspěšná léta poznamenaná extrémním růstem ekonomiky, což se výrazně projevilo i na investicích města. Nyní, v době finanční krize, se vše vrátilo k realitě, a z toho musíme vycházet. Už od počátku loňského roku jsme proto provedli opatření, která měla vytvořit ochranný štít proti ekonomické krizi. Rozhodli jsme se, že se pro jistotu nebudeme pouštět do nových akcí a zejména dokončíme rozpracované. Vloni jsme přesto proinvestovali zhruba 80 milionů,což je značná částka.

Kam byly tyto výdaje směřovány?
Vloni do několika klíčových akcí. Po tři a půlletém úsilí se nám podařilo vybudovat zcela novou tělocvičnu u Základní školy v Husitské ulici, což považuji za velký úspěch. Dále jsme pokračovali v regeneraci sídliště Studénka. V roce 2009 jsme tu s dotací prostavěli 11 milionů korun. Podařilo se nám také odbahnit rybník Fařina. Zakázka stála 7 milionů korun a zařadila se do širšího konceptu revitalizace příměstských lesů Pošmistrova kopce. Součástí projektu bylo i vyčištění lesoparku Střelnice. Tam loni proběhly vegetační úpravy za 2,5 mil. korun. Těmito kroky se posílila rekreační hodnota celé oblasti. Dokončena byla rekonstrukce Dukelského náměstí včetně opravy sítí a vybudování kanalizace do Svatojánské ulice k novému domu seniorů. Prostoru jsme vtiskli zcela novou tvář, kterou chceme promítnout i do jiných částí města, například do muzejního náměstí.

Ve městě došlo také ke změnám v dopravě.
Ano, k nim velmi pozitivně přispěla stavba kruhové křižovatky v Kotíkově ulici, kterou realizovalo Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s městem. Osvědčilo se také vybudování oddělovacího pruhu při odbočení do Komenského náměstí a stavba ostrůvku a přechod pro chodce v ulici Legií. Vloni jsme také přistoupili k dopravním změnám v centru. Jedná se o koncept, který prověří čas.

Město se v loňském roce rozhodlo vzít si od banky úvěr ve výši 30 milionů korun. Jakým způsobem peníze využije?
Ano, úvěr jsme si otevřeli a zatím z něho odčerpali 15 milionů korun. Prostředky byly určeny na výkup pozemků v průmyslové zóně Vlkov a lokalitě Slovany Západ, která je koncipována jako obytná čtvrť. V současnosti máme rozpracovaný projekt na osídlení 5 ha pozemku, což je asi polovina plochy. Letos má být projekt dotažen do fáze stavebního povolení, takže parcely budou připraveny k prodeji v následujícím roce. Cena za pozemky není zatím pevně stanovena, ale bude nižší než jejich skutečná hodnota včetně zasíťování. Na Vlkově by se v letošním roce mělo začít stavět, nové prostory zde vybuduje pacá firma Enika. Pokračování rozhovoru zítra.