Naštěstí je nahrazují ti nejmladší, co chodí cvičit s rodiči, a o něco starší malé sokolky a sokolíci.

O dobrém zázemí mladých svědčí také jak výsledky nejmladších basketbalistů, kteří zvítězili v národním finále, tak i atletické závody těch nejmladších sokolek a sokolíků, kteří poslední květnové úterý zaplnili Letní stadión.

Tentokráte sokolové pozvali své příznivce na veřejnou cvičební hodinu do sokolovny, kde je nechali nahlédnout pod pokličku činnosti odboru všestrannosti. Prezentovaná cvičení byla krátkým výsekem cvičebních hodin odboru všestrannosti. Okolo dvou stovek návštěvníků dole v sále a na balkóně sledovalo přes hodinu jednotlivé celky tohoto největšího odboru packého Sokola. I zde převažovali ti nejmladší.

Vlastním vystoupením předcházelo předání župní medaile náčelnicí Sokola Alenou Krejčovou cvičitelce Daně Coganové jako ocenění za záslužnou, obětavou a úspěšnou práci s nejmenšími cvičenci a jejich rodiči. Následovalo udělování diplomů za úspěšnou reprezentaci packé tělocvičné jednoty v soutěži župní všestrannosti žactva. Za potlesku přítomných je v různých žákovských kategoriích obdrželi Michal Kučera za 1. a 2. místo v atletice, plavání a ve šplhu, Jakub Řeháček za 1. a 2. místo v plavání a ve šplhu, Marie Čermáková za 2. místo v plavání, Marek Štefan za dvě první místa v plavání a šplhu, Jiří Šorm za tři prvá místa ve šplhu, plavání a atletice a jeho sestra Marie rovněž za tři první místa ve stejných disciplínách.

Hned v úvodu vystoupení zaujali přítomné ti nejmenší, kteří byli přitaženi rodiči a cvičitelkou Danou Coganovou doprostřed palubovky ve velkém padáku. Následná rozcvička a celé jejich další cvičení naznačovalo, jak nenásilným způsobem vychovat u těch nejmenších radost z pohybu a kladný vztah ke sportu. Sokolíci pod vedením Majky Nádvorníkové patří mezi nejpočetnější cvičence, a proto vystoupili před návštěvníky dvakrát ve dvou skupinách. Ta první představila jednoduché cvičení na švédských lavičkách. Toto nářadí nestárne, stále slouží, a jak cvičenci a cvičenky předvedli, lze stále najít na něm zajímavá a účelná cvičení.

Následovalo cvičení předškoláků, kteří ukázku své zkrácené cvičební hodiny zahájili krátkou, ale velice intenzivní rozcvičkou. Ke svému cvičení si vybrali moderní nářadí pro malé od firmy Wesco. Vystřídala je druhá skupina sokolíků, která na velmi oblíbené trampolíně předvedla různé akrobatické skoky včetně salt. Nejmenší basketbalistky, které se následně objevily na palubovce, ukázaly, jak to vypadá na jejich trénincích, které jim mají pomoci k úspěšné reprezentaci basketbalového oddílu v soutěži minižactva.

Žáci a žákyně s cvičitelkou Alenou Krejčovou předvedli svůj um na švédské bedně s trampolínou. Za značného aplausu obecenstva dokumentovaly ovládání svého těla v prostoru přemety, skoky plavmo a salty. Na další vystoupení si nejmladší cvičitelka novopackého Sokola Jitka Bezstarostová vypůjčila tanečnice a tanečníky z Domu dětí, kteří na palubovce sokolovny svým tancem vyjádřili chování mládeže na ulici. Tai - chi je nové cvičení, které v rámci odboru všestrannosti probíhá v novopacké sokolovně od září minulého roku. Pro značnou náročnost tohoto čínského bojového umění uvedl přítomné svým vystoupením lektor Martin Pařízek do základů tohoto cvičení, ve kterém se v pohybech střídala tvrdost a měkkost, rychlost a pomalost a další protichůdné pohyby.

Při veřejných vystoupeních novopackých sokolů nemůže chybět taneční skupina Break Danced, která se tomuto náročnému akrobatickému tanečnímu stylu věnuje již několik let a se svým programem hostuje na různých společenských akcích. Podobně i jako při veřejných hodinách v minulých letech zakončily podvečerní sokolský mítink ženy, které pomocí labilních ploch a velkých míčů demonstrovaly posilování zádových a dalších svalů nutných ke správnému držení těla.

„Velice se mně to líbilo, zvláště že i mladí začínají zaplňovat sokolovnu, když my s Věrnou gardou jsme loni cvičení zanechali,“ svěřil se bývalý dlouholetý náčelník novopackého Sokola Jan Mahrla.

Dalším programem novopackého Sokola je atletická olympiáda dětí ve čtvrtek 24. června od 15 hodin na Letním stadionu. ⋌ Míla Pour