S koncem tohoto školního roku se tak dostává do svého symbolického „poločasu“. To je chvíle, kdy je na čase ohlédnout se trochu zpět za děním, se kterým jste měli možnost se na stránkách Jičínského deníku již několikrát seznámit.

Velké školní klíčování začalo na podzim loňského roku první aktivitou, v níž se pedagogové navzájem obohatili svými zkušenostmi z výuky formou vzájemných hospitací nejen na vlastní škole, ale i na jiných školách v ČR (Tábor, Semily) i v zahraničí (Německo, Dánsko, Belgie). Poté prošli třídenním intenzívním školením, zaměřeným na problematiku skupinové práce, kooperace a tvorby projektů. S nabytými zkušenostmi pak seznámili své studenty – zástupce jednotlivých tříd – na dvoudenním školení, konaném v lednu a únoru letošního roku. Vyškolení studenti pak předali poznatky svým spolužákům v rámci projektového dne, který zasáhl celou školu. Na škole tak již není nikdo, pro koho by pojmy jako projekt, týmová spolupráce, kooperace byly pojmy neznámými.

A tak nastala chvíle pro Velký školní třesk čili realizaci více než dvaceti mezipředmětových projektů, které vycházejí ze školního vzdělávacího programu a učiva jednotlivých předmětů a vzájemně je propojují.

V hodinách různých předmětů se tak můžeme setkat s projekty fiktivní restaurace či cestovní kanceláře, srovnávání reálií různých zemí (například Německa a Velké Británie v projektu s nepřehlédnutelným názvem Alles Allright), probíhají projekty, ohlížející se do minulosti (Památky Nové Paky), ale i vzhlížející k budoucnosti (Země 2111). Nechybí projekt zaměřený na základy mediální výchovy, který jde napříč šesti předměty. Studenti 3. ročníku propojili učivo dějepisu a zeměpisu v projektu Čína včera a dnes a jejich mladší kolegové z kvinty se v hodinách angličtiny a dějepisu vydali po stopách Římanů v Británii. Že nelze propojit učivo např. matematiky a hudební výchovy? Ale kdeže! Sekundáni to v projektu Symbolická řeč znaků a čísel zvládnou a ještě k tomu přiberou angličtinu, informatiku a výpočetní techniku a výtvarnou výchovu.

Pozornost zaslouží i projekty studentek pedagogické školy, kde zvláštní pozornost zaslouží projekt, jehož výstupem bude výzdoba dětského oddělení nemocnice v Jilemnici. Dále vznikne hudební sborníček, proběhnou projekty na téma didaktické techniky , projekt Oživlé sochy Novopacka a další projekty.

Novopačtí pedagogové si pochopitelně nenechají cenné poznatky, nabyté v průběhu Velkého školního klíčování, sami pro sebe, ale podělí se s nimi s kolegy z ostatních škol (možná nejen) Královéhradeckého kraje na konferenci, která proběhne 17.2.2012 v budově školy.

Průběh Velkého školního klíčování můžete průběžně sledovat na webových stránkách http://vsk.gymnp.cz .
Josef Křeček