Na akci město získalo v loňském roce dotaci z Operačního programu životního prostředí ve výši 6,5 milionu korun.

 Projekt revitalizace Bahňáku, jak se vodní ploše běžné říká, je zpracován od roku 2006, kdy město žádalo o státní dotaci ministerstvo zemědělství, ale neuspělo. Vloni získalo potřebné peníze, celkové náklady na rekultivaci plochy představují 7 milionů 722 tisíc korun.

Farský rybník se nachází na ploše 2,5 hektaru a v nejhlubším místě měří 3,5 metru. Byl vybudován v roce 1953 a nikdy nebyl zcela vypuštěn a čištěn. Dříve jej lidé běžně využívali ke koupání, v současnosti byl ale zanesen bahnem, které komplikovalo život rybám i drobným živočichům, o plavcích nemluvě.

Během prací, které provedla firma Obis, byla přeložena hráz rybníka, zpevněn břeh směrem k Havlově ulici, kde se ještě počítá s výsadbou okrasných stromů.

Kompletně byla opravena výpusť, u které byl vybudován kruhový přeliv. Přítok Brdského potoka byl vydlážděn a vznikl zde malý brod. U obou přítoků – Brdského potoka a od studánek byly vytvořeny tůně, které zmizí pod hladinou a mají zadržet splachované bahno. Vyčištění tůní pak bude méně složité, a především i méně finančně náročné.

Novinky na březích

Omlazení se dočkají i okolní plochy. Současný porost v okolí rybníka bude v horizontu deseti let nahrazen listnatými i jehličnatými dřevinami. U vodní nádrže budou rozmístěny lavičky, už v příštím roce tu bude veřejnosti k dispozici písečná pláž.

 Podle informací Zdeňka Kovaříka z investičního oddělení městského úřadu nedošlo při revitalizaci k žádným komplikacím. Ze dna rybníka bylo odvezeno 18 tisíc kubíků bahna. Část sedliny skončila na polích, část na rekultivační skládce ve Staré Pace.