Daně a poplatky by měly do rozpočtu přinést 87 milionů 740 tisíc korun. Nájem budov, bytů, pozemků a prodej nemovitostí dalších 27 milionů 920 tisíc korun. Na účelových dotacích pro výkon státní správy a školství počítá radnice s přísunem 15 mil. 601 tisíc korun, 14 milionů 145 tisíc korun poplyne do kasy z výkonu státní správy.

Na běžném účtě města zůstane letos 20 milionů korun, a ty budou převedeny do příštího roku.
Ve výdajích jsou zařazeny tyto investice z vlastních zdrojů: nákup pozemků v průmyslové zóně, drobné investice, projekty, opravy nemovitostí, dokumentace pro Slovany západ. Na tyto položky je vyčleněno po milionu korunu. Následují další drobné investice.

Ve složce silnice a chodníky tvoří největší výdaj dokončení Dukelského náměstí za 4,5 milionu korun, Školní ulice bude opravena za 1,5 milionu korun a na opravu dalších chodníků a silnic je určeno 1,7 mil. korun.

Největší výdaje představují předpokládané dotované investice, kde město získá peníze, které obratem vloží do plánovaných stavebních akcí.  

Město má v příštím roce přislíbeno od státu 32 milionů korun na sportovně regenerační centrum (tělocvična a bazén), čtyři miliony na kanalizaci v lokalitě Jižní Slovany, dva miliony na regeneraci sídliště, tři miliony na odbahnění rybníka Fařina, 1,9 mil. korun na zimní stadion a dva miliony na lesopark Střelnice ad. Celkem je to 62 milionů 170 tisíc korun.

Mezi výdajové položky jsou zařazeny také příděly do fondů, které tvoří pět milionů korun. Na provoz a mzdy radnice a činnost zastupitelstva je vyčleněno 26 milionů 327 tisíc korun, na činnost technických služeb je to 7,2 mil. Kč. Necelých pět milionů město doplácí na odpady. Provoz městské policie stojí 2,9 mil. korun a na veřejné osvětlení musí radnice počítat s částkou 1,8 mil. korun. Pro školství je v příštím roce určeno 10 milionů 910 tisíc korun, na provoz MKS, knihovny a muzea celkem 6 milionů 450 tisíc korun.

Ústav sociálních služeb potřebuje pět milionů korun, sportovci získají od radnice 2 mil. 595 tisíc korun. Odbory městského úřadu obdrží 5 milionů 600 tisíc korun a na neočekávané výdaje bude dislokováno 6 milionů 139 tisíc korun.