Radnice si byla vědoma rizikového úseku a právě kvůli bezpečnosti projíždějících se rozhodla jednat. Dalším důvodem je plánovaná stavba nové čtvrti Slovany Západ, která se bude realizovat nad zmíněnou tratí směrem k silnici na Brdo. Očekává se, že se zde několikanásobně zvýší frekvence provozu.

Radnice nyní obdržela vyrozumění od Českých drah, že výstavba přejezdového světelného zabezpečení tratě Nová Paka – Stará Paka ve Šlejharově ulici bude realizována do 15. listopadu tohoto roku. Bude zde instalováno přejezdové zabezpečovací zařízení, čtyři výstražníky, světelné skříně, dvě břevna a pozitivní signalizace. Zároveň bude vozovka zařazena mezi komunikace III. třídy, a to vzhledem ke změnám dopravy v centru a okolí.

„Závory tady mohly být už dávno, nemusel tu zbytečně vyhasnout lidský život,“ reaguje na zprávu paní Marie.

Jeden z oslovených řidičů se obává, že se zde budou tvořit fronty aut, a zejména v zimě pak bude rozjezd směrem od Kotíkovy ulice asi složitý.