Z hostů navštívili mimo jiné toto shromáždění paní Vladimíra Mizerová z Centra služeb Jičín a z Červeného kříže z Hradce Králové přijela pozdravit výroční schůzi paní Jiřina Bělohoubková. Ta ve svém vystoupení informovala přítomné o možnosti rekondic v tuzemsku i v zahraničí a zájemcům poskytla prospekt k nahlédnutí. Následně paní Vlaďka Mizerová seznámila přítomné se sociální problematikou.

Ze zprávy o činnosti se účastníci od Marcely Müllerové dozvěděli o rozmanitých a rozsáhlých akcích packé základní organizace v minulém roce, kdy sedmičlenný výbor ve složení Vladimír Rajman – předseda, Marcela Müllerová - jednatelka, Miluše Líbalová - hospodářka a dále Hana Kendíková, Zdeněk Mašek, Věra Doležalová a Jiří Jehlička na svých schůzích projednával naplánovanou činnost na rok 2010, ale i další nepředpokládané aktuální úkoly základní organizace.

Z kulturních programů to byly návštěvy novopackého MKS, ale i zájezdy do Prahy a do jiných míst. Do dalších aktivit lze zahrnout tradiční a každoročně se opakující oblíbený červnový týdenní rekondiční pobyt v Milovicích a rovněž týdenní zářijový relaxační pobyt v areálu Velkého Mederu na Slovensku. V obou těchto zařízeních zúčastnění nejen tělesně i psychicky pookřáli, ale také se vzájemně během pobytu blíže poznali.

Pro zlepšení kondice navštívili spolu s dětmi členů plavecký areál v Jičíně. Bohatou činnost pobočky dokumentovaly zájezdy na Ještěd, do Kryštofova údo1í, na zámek Hrubý Rohozec, do Janských Lázní a na Černou Horu, a návštěva trhů v Polsku spojená s prohlídkou náchodského zámku. Ze zprávy Marcely Müllerové se přítomní ještě dozvěděli naplánované akce, které připravuje pro své členy packá pobočka v letošním roce.

Více o rekondičním pobytu v Milovicích, který základní organizace připravuje na červen, a zářijovém relaxačním pobytu ve Velkém Mederu se účastníci schůze dozvěděli od Miluše Líbalové, která rovněž seznámila přítomné s hospodařením základní organizace.

Po oficiální části schůze zhlédli přítomní vystoupení kouzelníka, po občerstvení a hudbě k poslechu i tanci bylo shromáždění novopacké Základní organizace STP ukončeno. ⋌ Míla Pour