Zaměřili jsme se na historii, významné budovy a osobnosti spjaté s Novou Pakou. S tímto úkolem nám pomáhala paní Lenka Macháčková z novopacké knihovny.

Na úvod jsme v Klenotnici pod vedením pana Mgr. Václava Mencla nahlédli do geologické historie regionu a mohli si prohlédnout bohatou expozici drahých kamenů a zkamenělých rostlin. Pak jsme společně obdivovali řezbářské dovednosti Stanislava Suchardy na výstavě loutek v Suchardově domě. O poznatky spojené s historií a výzdobou kláštera Nanebevzetí Panny Marie se s námi ochotně podělil pan Václav Vitvar.

Krátká zastávka v cukrárně nám dodala sílu pokračovat dál na Masarykovo náměstí, kde jsme si prohlédli sochu Jana Husa, morový sloup a kašnu plnou pověstné bláznivé vody. Předposlední zastávkou na naší procházce bylo zrekonstruované Dukelské náměstí s budovou radnice. Skautský dům a hřiště byla naše poslední zastávka.

Po návratu zpět do školy se všichni občerstvili a následovaly připravené hry v atriu školy. Tyto hry a soutěže připravili samostatně žáci naší školy v předmětu Multikulturní výchova. Po počátečních rozpacích se rozproudila vzájemná komunikace mezi dětmi. Zaznívala nejen polština a čeština, ale žáci se snažili domluvit také anglicky a německy. Zajímavým zpestřením byla večerní návštěva halloweenské výstavy v místním DDM.

Naši polští kamarádi byli ubytováni v nedalekém hotelu Štikov, kde byl pro ně na zakončení dne připraven krátký kulturní program. Kouzelnické vystoupení pana Radka Černého s naší žákyní Martinou Maryškovou a hra na flétnu Zbyňka Thiela potěšily malé i velké.

Druhý den si všichni společně prohlédli školu včetně nové tělocvičny, nahlédli do tříd a následně se zapojili do připraveného projektu Naše město – naše škola.

Spolupráce mezi dětmi byla velmi vstřícná a během projektu vznikly zajímavé a originální práce. Děti nejen kreslily, ale vytvářely i prostorové modely města a školy. Vytvořené práce si žáci nakonec vyměnili.

Návštěva byla zakončena společným tancem a písní z Novopacka.

Spolupráce s partnerskou školou bude pokračovat naší cestou do Pieszyc na jaře příštího roku. kolektiv pedagogů Základní školyNová Paka, Husitská