„Jsem rád, že i naše druhé otevřené dveře v tomto školním roce využili deváťáci, případně i jejich rodiče, a osobně se přesvědčili, co mohou očekávat v případě, že se rozhodnou pro jeden z mnoha oborů nabízených naší školou,“ řekl ředitel ISŠ Mgr. Zbyněk Hruška. Školu nenavštívili jenom žáci devátých tříd z Novopacka, ale podívat se přišli i zájemci ze škol z Jičína a dalších bližších i vzdálenějších škol. Do otevřených dveří školy vstoupili se svými ratolestmi i rodiče, kteří se zde ve svém mládí vyučili nebo odmaturovali, s vědomím, že je škola připravila velmi dobře pro život a chtěli by, aby jejich synové, případně dcery, šli v jejich šlépějích.

Pouť návštěvníků po třech budovách většinou začínala v historické novorenesanční budově na Masarykově náměstí, kde viděli návštěvníci, jak klasické, tak i počítačové učebny teoretických předmětů včetně jazykových. V hlavní budově v Kumburské ulici, kde je rovněž správní budova s jídelnou, viděli hosté další učebny teoretických předmětů včetně učeben výpočetní techniky, ale i jazykové a specializované učebny a laboratoře.

V poslední budově, téměř na konci Kumburské ulice, kde je zajišťována praktická výuka, byly k nahlédnutí dílny různých oborů, které ve škole vyučují. Mimo dílny nástrojařů, která je umístěna ve zvláštním objektu, až po dílny pro elektromechaniky, elektroniky, výpočetní techniky a dílny zaměřené na automatizaci. Všude je vítali učitelé, mistři a žáci včetně panelů, ze kterých se dozvěděli, co se v ISŠ vyučuje a jaké zde mají možnosti. Ty jim rovněž přiblížily prezentační příručky a CD, které zde obdrželi.

Jak jsme se dozvěděli, tak pro letošní rok rozhodl ředitel Mgr. Zbyněk Hruška o přijímání žáků prvních ročníků do této školy bez přijímacích zkoušek a proběhne zde pouze přijímací řízení. „V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání z předmětů český jazyk, matematika a fyzika za druhé pololetí 8. ročníku a první pololetí 9. ročníku,“ sdělil nám ředitel školy. Ještě nám upřesnil příslušné obory prvních ročníků a počty přijímaných žáků pro školní rok 2009-2010.

Pro studium zakončené maturitou přijme škola třicet studentů oborů elektrotechnika se zaměřením na informační systémy nebo stroje a přístroje či automatizaci, šedesát studentů oboru mechanik elektronik se zaměřením na počítačové systémy, automatizaci či optoelektroniku. Z tříletých učebních oborů to jsou nástrojaři a elektrikáři.

Absolventům učebních oborů umožňuje škola pokračování v nástavbovém studiu elektrotechnika pro absolventy oboru elektrikář a provozní technika pro strojaře. Do všech těchto učebních a nástavbových oborů přijme po 30 žácích. Jak dále upozornil ředitel školy, učební obory jsou výhodné z důvodů finanční dotace, kdy může bezúhonný a dobře se učící žák získat měsíčně v prvním ročníku 300 Kč, ve druhém 400 Kč a ve třetím 500 Kč. Navíc za jedničku z odborného výcviku jednorázově v prvém ročníku 1000 Kč, ve druhém 2000 Kč a ve třetím 4000 Kč. Za dvojku z odborného výcviku je to polovina.

Při návštěvě školy při dnu otevřených dveří jsme zároveň zastihli kameramana jičínského videostudia při natáčení prezentačního CD pro další přibližování zázemí školy veřejnosti.

Již podruhé otevřené dveře novopacké ISŠ v tomto školním roce nejenom umožnily budoucím absolventům základních škol nahlédnout do učeben, dílen a laboratoří školy, ale také si zároveň porovnat svůj zájem, případně zaměřenost na některý z nabízených oborů. Při tom by také deváťáci měli vzít v úvahu i své schopnosti umožňující vystudovat jednotlivé nabízené obory.

V neposlední řadě je to i uplatnění v praktickém životě po absolvování vybraného oboru. Absolventi profesí vyučovaných na této škole jsou stále dosti vyhledávaní na pracovním trhu, a to jim tak snadnější umožňuje zapojení do praxe. Míla Pour