Přístupná byla všechna pracoviště, zájemci o studium a jejich rodiče mohli nahlédnout do všech zákulisí budov včetně dílen odborného výcviku.

Zaměstnanci po celý den poskytovali podrobné informace o možnostech studia, jednotlivých oborech, pestrých aktivitách školy a také o uplatnění na současném trhu práce.

Maturitní obory

Velký zájem byl zejména o čtyřletý obor s maturitou hotelnictví a turismus, který se bude v příštím školním roce vyučovat 3. rokem. Návštěvníci se například dozvěděli, že si učebnice mohou půjčit za roční poplatek 200 Kč, jaké oblečení je vhodné nosit na vyučování do třídy, jaké na praxi a na obsluhu.

Kromě teorie se budou vzdělávat i ve vaření, stolničení a musí znát předpisy o bezpečnosti práce. Pro dopravu žáků z Jičína a okolí organizuje škola speciální autobus a pro žáky ze vzdálenějších míst také ubytování s celodenním stravováním v moderní budově domova mládeže.

Pracovní oblečení nutné pro praxi objednává škola hromadně, totéž platí i pro některé knihy, které žáci potřebují k výuce. Škola pořádá řadu kurzů – studené kuchyně, cukrářský, barmanský, vyřezávání ovoce a zeleniny atd.

První kolo přijímacích pohovorů se koná 20. dubna 2009 na všechny obory kromě podnikání, kde je přijímací pohovor 27. dubna pro dálkové studium, a tentýž den proběhnou přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky na denní studium tohoto oboru.

Ve školním roce 2008/2009 se na škole vzdělává 441 žáků denního a dálkového studia, kteří jsou rozděleni do 13 tříd. Škola spolupracuje s partnery v Německu, Polsku a Maďarsku, kde se studenti účastní zahraničních stáží.

V současném období škola nabízí šest oborů vzdělání s výučním listem: cukrář (ka), pekař(ka), kuchař–číšník, krejčí, truhlář, prodavač – smíšené zboží, a dva obory zakončené maturitní zkouškou: podnikání, hotelnictví a turismus a nástavbové studium podnikání v dálkové formě. Kdo nestihl letošní den otevřených dveří, má další možnost navštívit školu 14. ledna nebo kdykoliv jindy po předchozí dohodě.