Ta budeve výši 89 milionů korun určena na rekonstrukci čistírny odpadních vod ve Staré Pace.

 Nyní radnice vybrala firmu IDOP Olomouc, která by měla za 4 miliony korun připravit projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Odevzdat ji má na podzim letošního roku s tím, že následně bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele prací.

 Firma IDOP bude provádět i stavební dozor.

 Celkové náklady na renovaci zařízení, která bude zahájena v příštím roce, by měly přesáhnout sto milionů korun.

 Cílem akce je zajistit efektivní čištění odpadních vod.