Před rokem se na podzim uskutečnily komunální volby, které na mnohé radnice vnesly pořádný průvan. Pro naše čtenáře jsme připravili seriál, v němž oslovíme radní všech deseti měst regionu. Všem položíme stejné otázky, týkající se jejich funkce. Dnes odpovídá novopacký radní Marek Nýdrle.

1.Co se Vám podařilo za první rok nového volebního období prosadit a uskutečnit z volebního programu Vaší strany?

Náš volební program obsahuje 15 cílů (seznam je vyjmenován v poslední otázce). V prvním roce jsme úplně splnili zrušení městské policie (cíl 15). Vyrovnaný rozpočet (cíl 1) byl pro rok 2011 také naplněn. Pozitivně bych také bilancoval průběh rekonstrukce centra města (cíl 7). Po složitých jednáních, která za město vedl Josef Hendrych, se totiž podařilo dokoupit zbývající pozemky v proluce na západní části náměstí, která historicky vznikla barbarským vybouráním staré zástavby. Nyní tedy můžeme pokračovat následným krokem a pracovat na architektonické soutěži. Vzhledem k tomu, že rekonstrukci náměstí lze z finančních a organizačních důvodů realizovat až za několik let, přistoupili jsme k paralelnímu záměru v příštím roce provést na náměstí investici dočasného charakteru.

Úpravy budou ekonomicky levně řešit bolavá místa, jako jsou klidové zóny a plochy zeleně v západní části.

Spokojen jsem také zatím s naplňováním Investicí do zeleně a životního prostředí (cíl 11). Z těch větších akcí bych zmínil šestou etapu Regenerace sídliště, druhou etapu výstavby lesoparku Střelnice, jejímž předmětem bylo zbudování cestní sítě, nového autorského prvku altanoidu, rozmístění laviček a košů. Na úseku údržby zeleně se slušně modernizovalo strojové vybavení Technických služeb. V Technických službách jsme vůbec provedli organizační změny, které doufám povedou k většímu výkonu - lepší služba za méně peněz.

2. Kde naopak cítíte nedostatky, co se nedaří?

Nedaří se nám zatím kumulovat peníze na hlavní investici z volebního programu - výstavbu bazénu. Hospodářská krize a z ní vyplývající útlum české ekonomiky znamená snížené příjmy ze státního rozpočtu, např. v porovnání s rokem 2009 pokles činí cca 20 mil. Kč. Reálně vidím, že volebního slibu budeme schopni dostát za předpokladu změny rozpočtového určení daní, které je součástí programového prohlášení vlády a pro Novou Paku by mělo znamenat roční navýšení příjmu o cca 10-15 mil. Kč.

Mrzí mě, že zamrzl projekt geotermální elektrárny. Důsledkem fotovoltaické hysterie je i výrazné osekání státní podpory pro další druhy obnovitelné energie. Přesto si myslím, že v dlouhodobém horizontu má tento projekt pro město obrovský potenciál. Proto chceme být i nadále připraveni využít každou příležitost, která ho posune o něco dál.

3. Co je Vaší osobní prioritou?

V Radě mám dané kompetence pro oblast životního prostředí, odpadů a informačních technologií. Odtud také vycházejí osobní priority: - realizace úprav Masarykova náměstí, - realizace kompostárny, - realizace poslední etapy lesoparku Střelnice (fit stezka a informační systém), - rekonstrukce Jírových sadů. Mimo oblast mých přímých kompetencí zůstávám konzistentní a maximálně podpořím stejné priority, které jsem prosazoval do volebního programů Sportovců pro Novou Paku, tj. výstavbu bazénu a protikorupční opatření. Zde konkrétně důrazem na zveřejňování veškerých informací souvisejících s penězi a důsledné propracovávání výběrových řízení.

4. Jak hodnotíte spolupráci se zastupiteli a ostatními radními?

SPOLUPRÁCE S RADNÍMI:
Ve srovnání s minulým volebním období v Radě zůstali Josef Hendrych (ODS), Vladimír Roučka (ODS) a Rudolf Cogan (Sportovci pro Novou Paku), kteří jsou odborníci ve svých portfejích a jejich jednání a rozhodování pro mě znamená takovou stálou školu moudrosti. Z Rady odešel Josef Cogan, kterého nahradil Stanislav Albrecht (oba Sportovci pro Novou Paku). Odchod Josefa znamenal pro Radu určitou ztrátu. Jeho nekompromisně zásadová osobnost kombinovaná s lidskostí a konstruktivním přístupem za každé situace je nedostižná a těžko nahraditelná a řekl bych přímo předurčená pro výkon veřejné funkce. Se Standou na druhé straně dostala práce v Radě nové dimenze - má výborné analytické schopnosti a pracuje systematicky, což mi maximálně sedí a vyhovuje.

SPOLUPRÁCE SE ZASTUPITELI:
Na jednáních zastupitelstva je samozřejmě mnoho vystoupení a návrhů, se kterými nesouhlasím, ale nezaznamenal jsem v tomto období žádné vystoupení, které by nebylo věcné a upadalo do osobní roviny. V tomto ohledu sleduji neustálý posun již od minulého období a atmosféra jednání se rozhodně zlepšuje.

5. Jaké jsou Vaše cíle v tomto volebním období?

Naše cíle jsou jednoznačně dány programovým prohlášením koalice Sportovců pro Novou Paku a ODS, ve kterém jsou zapracovány i všechny cíle z našeho volebního programu. Zůstávají nadále našimi cíli po celé volební období a nehodláme z nich slevovat (s výjimkou geotermální elektrárny a již realizovaného zrušení městské policie):

Vyrovnaný rozpočet; obchvat, intervence za obchvat, stavební povolení a zahájení výstavby; bazén; opravy a rekonstrukce chodníků a silnic (4 mil. Kč ročně); malý a efektivní úřad; průmyslová zóna (naplnit do konce 2014); rekonstrukce centra města (soutěž, projekt); městské kulturní středisko (rekonstrukce s dotací); protikorupční opatření; otevřenost (svoboda projevu, veřejná jednání a hlasování); investice do zeleně (1 mil. Kč ročně); obytná čtvrť Slovany západ; ankety.