V tomto prostoru, členěném údolími a táhlými hřbety, leží asi desetitisícové město Nová Paka, o kterém existuje nejstarší zmínka z roku 1357. Po dlouhá staletí byly osudy města spojeny s historií hradu Kumburk, protože bylo poddanským městem Kumburského panství. Z Nové Paky vede zajímavá turistická cesta „Máchova stezka“, která směřuje ke zříceninám hradů Kumburk a Bradlec, ale můžete využít i řadu dalších možností, jako je cesta na Pecku přes Sýkornici s odbočkou na Lázně Bělohrad.

Na Novou Paku dnes přirozenou zástavbou navazuje obec Stará Paka. Je jistě starší, ale připomínána je v listinách od roku 1542. Dodnes se zde a v okolních obcích dochovalo několik roubených lidových staveb, z nichž nejzajímavější je stará škola z roku 1799. Od konce 19. století se stala Stará Paka důležitou železniční křižovatkou. Dalším významným místem Novopacka je známé letovisko městys Pecka, které je městečkem jmenováno od roku 1382. Vzniklo pod stejnojmenným hradem v roce 1322.

Proslavil ho především slavný spisovatel, cestovatel a hudebník Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, jehož na Pecce císařští zatkli, a v roce 1621 byl popraven na Staroměstském náměstí v Praze. Hrad Pecka má velice zajímavou a poutavou expozici, rozhodně stojí za návštěvu stejně jako nedaleké Lázně Bělohrad, kde se narodil spisovatel Karel Václav Rais.

Celé Novopacko nás zaujme krevelově zbarvenou půdou, tvary kopců, které v sobě skrývají pohádkové poklady drahých kamenů, zkamenělých zbytků rostlin a stromů. Jde o místo svébytné, jakoby zahleděné do sebe, ale zároveň s krásnými výhledy do kraje i na nedaleké Krkonoše. Tato skutečnost se odráží i ve světě duchovním, plném tajemství a záhad. Je to kraj umělců, blouznivců, podivínů i spiritistů.⋌ Miloslav Bařina