V Nové Pace najdeme muzea v podstatě dvě – jedno národopisné v Suchardově domě, druhé geologické v Klenotnici drahých kamenů.

Budova Klenotnice prošla v loňském roce výraznou proměnou. Po část roku byla uzavřena, aby se příchozím představila v novém kabátě, a díky bezbariérovému přístupu je nyní otevřena opravdu všem.

V průběhu podzimu pak byla dokončena nová část expozice zaměřená na vulkanismus, kde příchozí kromě původních exponátů těší i nové materiály z nalezišť na Novopacku.

Vedení muselo loni odstranit problémy s kolísáním relativní vlhkosti a teploty v depozitářích i samotných expozicích. Řešením se tak díky dotaci stal nákup tří odvlhčovačů.

V plánech na letošní rok není jen ochrana stávajících expozic a jejich zpřístupnění návštěvníkům, ale také několik časově omezených výstav.
V Suchardově domě nás čeká mimo jiné II. bienále bibliofilie a grafiky, seznámení se 150 lety Sokola v Nové Pace, expozice věnovaná 140 letům novopackého pivovaru či tradiční výstava betlémů v posledním měsíci roku.

Výstavy:
Výstavní sál ( v závorce uvedeno datum vernisáže)
17. 3. – 15. 4. (16. 3. vernisáž) II. bienále bibliofilie a grafiky
21. 4. – 20. 5. (20. 4.) Vladimír Veselý
26. 5. – 17. 6. (25. 5.) 150 let Sokola Nová Paka
23. 6. – 16. 9. (22. 6.) Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. 140 let pivovaru v Nové Pace
22. 9. – 31. 10. (21. 9.) Jiří Salaba
1. 12. – 19. 12. (30. 11.) Betlémy z Novopacka
Malý výstavní sál
17. 3. – 17. 6. (16.3.) PVH nejenom ze sbírek muzea (epigrafika)
23. 6. – 31. 10. (22. 6.) 65 let Novopackého okruhu

Stavební práce neustanou ale ani letos. „Mají být dokončeny úpravy takzvaného Muzejního náměstí s možnostmi využití pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. S tím souvisí úpravy zadního vstupu do Suchardova domu a rekonstrukce sociálních zařízení,“ informuje ředitel Robert Novotný .

Tělesně postiženým občanům by tak měly být přístupné oba objekty – Suchardův dům i Klenotnice.⋌ (sar)